Vidhersighning

Old Swedish Dictionary - vidhersighning

Meaning of Old Swedish word "vidhersighning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhersighning
försakande. eygelikhetzsens widhersäghnign LfK 13. - tillkännagifvande af sin vilja att blifva af med nygn el. af sitt beslut att ej längre erkänna ngn, uppsägelse. nagon obestond ban eller banzmoll. .. för tesse vedersagningh eller hans (ärkebiskop Gustaf Trolles) belastningh. .. oppo före HSH 24: 98 (1517). - afsägelse. erchebiscops göstaffs wedersegning HSH 24: 150 (1518).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -säghningn.
  • wedersegning. vedersagningh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛋᛁᚵᚼᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back