Vidherskipte

Old Swedish Dictionary - vidherskipte

Meaning of Old Swedish word "vidherskipte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherskipte Old Swedish word can mean:

vidherskipte
1) utbyte, varubyte; handelsförbindelse, samfärdesl; äfven allmännare: ungänge, förbindelse, gemenskap. landa widhrskipte vm godz tera, thet är almoghanom både tarf ok glädhi KS 68 (162, 72). " huar som äru widh hafsidoho godha hampne, the godha äru sökia, ok ther män wita sik hava fridh ok frälse ok widhhrskipta (sannolikt för -) gotz tera, tit kombr aldrahanda gods aff androm landom" ib (163, 72). " höre teth rikesins rådhe til, at the ey warda plågadhe medh fals wara ok flärd i köpom älla andra widhursipte manna medh orättom spanom ok bismarom" ib 74 (182, 81). at hwar hawi aff androm gagn ok hughnadh til widhurskipte ok handa gärning thera ib 4 (8, 5). han skal ey vmgaa ällir vidhirskipte haua mz them som banzsatte äru aff kirkione Bir 3: 310.
vidherskipte
2) utbyte, det som lämnas i utbyte, vederlag. takande. .. litit äple til vidhirskipte for äuerdhelican losta Bir 2: 205. for:da conventena aff warfwBergha klostre dömdom wi aater til sith vihderskipte (d. v. s. den jord som klostret lemnat i utbyte). SD NS 2: 146 (1409). " dömdom wi. .. hwariom athe til sit widherskipte" ib 154 (1409). ib 158 (1409).
vidherskipte
3) utbyte, ömsesidighet. " iak skal til föghias honom mz älskelikhetz widherskipte ok widhergälde (vicissitudine mutnæ dilecitionis)" Ber 42.
vidherskipte
4) vexling, omvexling. vtan vmskipte ok vidhriskipte (transmutatione et vicissitudine) Bir 3: 449.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vidherskiptis man ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛋᚴᛁᛕᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back