Vidherstyggeliker

Old Swedish Dictionary - vidherstyggeliker

Meaning of Old Swedish word "vidherstyggeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherstyggeliker
vederstygglig, motbjudande, afskyvärd, förskräcklig. leeth hon sik reedha nagra leedha ok vederstyggeliga smörilse Lg 3: 552. " thz vidherstyggeliga (horrendum) spooket" Lgren. 1875.">LfK 237. " at i henne (den heliga skrift) skuli siälennas andelika änlite granleka beskadhas, ther sem wi hwat i os är faghort oc renth, ok hwat lasteliket oc widheerstywggelikit" ib 51. wm nakor oqämmelikin syndh ällir widherstyggelikin thing göras aff them Bir 4: 95. " at ey skuli hända widherstyggelikin wranghet oc omwända" ib 5: 6. thinna siäls brudh, ärwärdeliken snille, hon synes wtan til ledh oc widhirstyggeliken Su 26. " räddugom oc widherstygelikom (exsercatis) oc mandraparom" MB 2: 366. - med dat. han bön wardher gudhi widherstywggeliken Lgren. 1875.">LfK 63. ib 74.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • veder-.
  • -stygeliker. -styggelikin. -styggeliken. -stywggelikin. -stywggeliken. -styggelig),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛋᛏᛦᚵᚵᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back