Vidherstyggia

Old Swedish Dictionary - vidherstyggia

Meaning of Old Swedish word "vidherstyggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherstyggia Old Swedish word can mean:

vidherstyggia
LfK 240. - refl. vidherstyggias,
vidherstyggia
1) känna el. hysa afsky el. motvilja för, afsky. jak. .. widherstyggis hedninganna sängalagh MB 2: 200. " alla näpst widherstygdis jak" Su 238. ffatikdomen widherstygges iak ey LfK 56. om thu widherstygges thz alle astwnda ib 58. ib 82. MB 2: 285. Su 264, 279. - med inf. hans siäl skal widherstyggias her i wärldenne hogxswalas LfK 87. min siäl widherstygges at hogxswalas i nakro andro ib 88. ib 134. BSH 5: 474 (1511). - med prep. af. bidher iak alla them tässa bok läsande wardha at the [ey] widhstygges aff jwdhanna före tholka ginwärdogha lykko (ne abhorrescant propter adversos caSus) MB 2: 296.
vidherstyggia
2) afsky, väcka afsky. swasom nar silkes klädhit. .. tynges mz gul oc dyrom stenom, thz engeledhis bortkastas, ällir widherstykkis (detestatur) fore twnghetena skuld Mecht. Uppenb. 216.
vidherstyggia
3) väcka obehg hos, misshaga. hwi vedherstyggäs sielena lyuset LfK 286.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vedher-.
  • -stykkia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛋᛏᛦᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back