Vidherstygning

Old Swedish Dictionary - vidherstygning

Meaning of Old Swedish word "vidherstygning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidherstygning
fruktan, skräck. jagh vill göre eder och then landzende god vndsetning, ath the vore fyender skolä faa en vederstijgningh, ath the icke altidh skolä dyrffues saa dijrffueliga at skijnna och brenne, som the her till giorht haffua BSH 5: 92 (1506).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vederstijgningh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛋᛏᛦᚵᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back