Vidhersyn

Old Swedish Dictionary - vidhersyn

Meaning of Old Swedish word "vidhersyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhersyn Old Swedish word can mean:

vidhersyn
1( försyn, vördnand aktning. han nöth thäs at the vetu mik vidher syn Bil 282. al vidhir syn (verecundia) ther han skulle hafwa for mik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 69. " swa SOm nokor när thik stodhe thän thik bordhe hafwa storan räddogha ok widhersyn fore" Ber 255 ; jfr 2. - försyn, försynthet. ey thorandis for blyghelikhet skuld oc vidhirsyn at framgaa KL 325.
vidhersyn
2) fruktan. " swa at ey moghi han älla thorfwe hafwa fore hänne nokra vidhirsyn. styg. älla räddogha" Ber 246. - skräck, skrämsel, hot. athi skullä ware. .. the omildä rydzer til farä oc wedersijn, at the ey saa diärffwäligä skulla infarä ther i landit FM 115 (1497-1501). - skräck, varnagel. ospakom och dårom till näpst, redzle och wedersyn SO 289. ib 298.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -syyn.
  • wedersyn.
  • wedersijn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛋᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back