Vidhertal

Old Swedish Dictionary - vidhertal

Meaning of Old Swedish word "vidhertal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhertal
samtal. " sathom länghe til samman i wart widhertal" Lg 3: 472. " war hon optha wan at haffua widhertal mz heloghom änLgom" ib 479. ib 442. " mz hwem hon enkanneliket omgänge oc widhhertal haffwer" Lgren. 1875.">LfK 155. - öfverläggning, underhandling. hwad theris ytherligere handelingh och vedhertaal vareth haffuer FM 585 (1513). - aftal, öfverenskommelse. sza war. .. . theris widertaal FH 5: 230 (1516).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vedher-.
  • -taal Lg 3: 442 ; FH 5: 230 (1516) ; FM 585 (1513)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛏᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back