Vidhertharf

Old Swedish Dictionary - vidhertharf

Meaning of Old Swedish word "vidhertharf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhertharf
behof, det som (för ngn) är behöftligt el. nödigt, nödtorft. forscrifne godz. .. haue oc bruca til theris nötte oc widertarff SJ 353 (1469). samme godz. .. niwte oc bruca til bygning oc anner widerarff ib. Jfr viþerþorft.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛏᚼᛆᚱᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back