Vidhertharva

Old Swedish Dictionary - vidhertharva

Meaning of Old Swedish word "vidhertharva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhertharva Old Swedish word can mean:

vidhertharva
behöfvas. opers. han. .. plagha tha vidhertharfwer Ber 245. - refl. vidhertharvas,
vidhertharva
1) behöfvas. " at göra the syslor som vidhertharwas" Ber 252. " medh swa maanga hästa som widhirtarfuas" VKR 31. - med dat. alt annat som the see tässe reglo widhertarffuas Bir 4: 38. - opers. synis nyttogt wara oc nogh at systrana sithia widh bordh halffwan annan tima, wm swa widhertarffuas Bir 5: 35.
vidhertharva
2) behöfva. " iak är riker oc nogh haffwandis oc engha widhertarffwas (nullius ego)" MB 2: 339. - Jfr viþerþorva.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᛏᚼᛆᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back