Vidhervili

Old Swedish Dictionary - vidhervili

Meaning of Old Swedish word "vidhervili" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhervili Old Swedish word can mean:

vidhervili
1) fienskap, bitterhet, afund. at ey vedervilia eller baktalan svulde växä thöm j mellan at hon ena framdrogh ok andra forsmadde Lg 3: 572.
vidhervili
2) misstycke. " at i wille werdoges ey tage thet til widherwelia, at wij ey så yterlige och werdelige kunne nu. .. besende idher nadh sadana budskap, som wij med mere werdogheit gerne giort hade" BSH 3: 185 (1467, nyare afskr.). bidhie wij ider erlighet, ad i tagen icke oss til widerwilia om then fatiga hielp, som wij haffuom nw vtgiort äpter wor fatige makt ib 5: 151 (1507). " stadelige förhopenDis eder herre[öme] saadane icke till misstyckes äller vederwiliä ath vara" Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 24: 22 (1512).
vidhervili
3) vederväderighet, skada; kränkning, skymf. all then skadha oc widerwilia som oss giordes tha wi worom vth driffne wiliom wi ey oppa them. .. her epter ath wrekkia BSH 3: 154 (1464). " ho skal nw hempna myn vidherwilia (swiriDingar)" Di 247.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • veder-.
  • weder-. -weli: -welia BSH 3: 185 (1467, nyare afskr.). -vilia),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᚽᚱᚠᛁᛚᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back