Vidhleker

Old Swedish Dictionary - vidhleker

Meaning of Old Swedish word "vidhleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vidhleker Old Swedish word can mean:

vidhleker
L.
vidhleker
1) vidd, omång. " stadzsens widhleker om kring var siäxitigi raster" MB 1: 175. - vidd, vid rymd. gangande i thins hiärta widhlek (latiudinem), redh thär christo thäkt hus Ber 220.
vidhleker
2) rymd; yta. allir iordhinna widhekir (Superficies) iföris nyia färgindh Su 200.
vidhleker
3) vidd, bredd. " tha är thinna siäl vidhekir (latitudo) tholkir som himilsins. oc högdhin ey oiämpn" Bo 78. " hon är liik thy blomstre. .. som kallas swärdon hulkit som. .. vt räkte sik j höghlek ok vidhlek owir annor blomstir" Bir 1: 392. liusit. .. som framgik aff solinne var ogriplikit j langlik oc diuplekhet oc j vidhelek ib 2: 11. ib 3: 299, 425, 445, 448, 471. " en akir hundradha fläta j langlek ok swa manga j vidhlek" ib 1: 384. ib 385.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vidhleeker: -leek Bir 3: 448, 471.
  • vidheleker: -lek ib 2: 11),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚦᚼᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back