Vigher

Old Swedish Dictionary - vigher

Meaning of Old Swedish word "vigher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vigher
stridsför, vapenför. wigermän (för wiger män?) BtFH 1: 317 (1413, Joh, Bures utdr.). Jfr ovigher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vighra manna giäld?
  • wigermannegäld )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back