Vighskardh

Old Swedish Dictionary - vighskardh

Meaning of Old Swedish word "vighskardh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vighskardh
i fästningsmur anbragt öppning för att derigenom rikta skott, kasta sten, hälla sjudande vatten o. s. v., skottglugg; insänkning mellan tinnarne på en krenelerad mur. JFr Hildebrand, Sveriges Medeltid 2: 818. a huart vikskardh (å hverju vigskarði; Fr. texten: sor chasum cretel) Fl 1067. " vpa then graff ther stodh en gardh ok atta bardFriid med wikskard" RK 1: 1547. " sigord swen stod i wigskalen (Cod. B vigskaaren) oc sagt thenne tidende" Di 141. " stodho all torn ok vigskard ful aff Frw ok jompFrur" ib 244. " hymerna stodho opp j wikskardhen ok skutho hwar ath annan ok kastedhe ath nyFlingar saa giordhe ok nyFlingha ath them ighen (Huner standa a (var.: i) vigskorðum uppe oc skicta a þa oc huarer á aðra)" ib 255. " jach vil iche haffue eder Fram i nagen liifzfara, män i skole sta vnder skermana med eder arbost och afhalle med piil the som blotta vtaff viigskördhen pa slottet" BSH 5: 199 (1507). the bönder, mich in folde, somme bleffwe döde, oc somme ille, gemen wigskord eller hool wtsprwnge i syön, i baathe, fordarffwede ib 594 (1517). - (?) offwan oppa takit offwir torneth waro standanDis staRKa wärner oc wikskardh (propugnacula) MB 2: 102.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viksgardh.
  • wiikskard.
  • vigskaar.
  • wigskal.
  • wigskord.
  • viigskördh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚵᚼᛋᚴᛆᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back