Vighsl

Old Swedish Dictionary - vighsl

Meaning of Old Swedish word "vighsl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vighsl Old Swedish word can mean:

vighsl
L.
vighsl
1) invigning (af ngt till heligt bruk), helgande. altarins vigxle MB 2: 231. ib 284. " the wigxler (d. v. s. invigningen af Guds hus och de kärl som nyttjades vid gudstjensten) skulle tekna andelika wigxler" ib 1: 496. the (ɔ: the wixler som giwas nakrom) tekna hiärtans oc siälinna wigxler oc helighet ib 482.
vighsl
2) invigning till kyrkligt stånd el. äMBete; prestvigning, ordination; kyrkligt äMBete, grad inom det andliga ståndet. abbatissonne wälsignilse oc wigxsle (benedictio abbatissæ) skal warda som sidhwänia är abbatissom at wighias j sancti benedicti orden Bir 4: 73. the wixler som giwas nakrom MB 1: 482 ; " jfr 1. the hälgho kirkio döpilse oc färmilse oc scriptamaal oc wigxl ib 441. han faar ekke aff wigxlomen" ib 215. " moyses. .. forbödh aarons sönom at grata sinna brödhers dödha fore thera wigxla sake" ib 359. " tha skal sighias thera wigxler, oc wald eller lifnath, oc thighia thera nampn oc hws" ib 301. " bendedictus. .. forbödh hanum (klerken).. . vighsle (nec ad sacros ordines accedas)" Bil 696. han (påfven Gajus) giordhe decretum vigxle hwilka vighsl för skal thakas en annur ib 465. " biscopin skal. .. ey främia them til vigxla älle äMBite. .. hulka ther han wet hawa ont lifwirne" Bir 1: 317. " huru stor gudz wredhe är mot thom biscopom som ey akta at. .. granlica pröua hulke the äru som the. .. främia til swa wärdhogha vixle (tam dignos ordines)" ib 3: -257. han (ɔ: biscopin) hawir klädhe thz är biscops vigxlir (ordines episcopales) ib 1: 334. - Jfr altara-, kirkio-, kloster-, pava-, prästa-, sam-, smavighsl.
Alternative forms or notes:
 • vigxl.
 • vixl.
 • vilx VGL I K 3: pl. -ir),
 • vighsla bref
 • vighsla dagher
 • wigxla-.
 • uixla ÖGL Kr 2: 2, 9),
 • vighsla fä
 • wighsla- VML II Kr 3. wigsla- i. wiksla- ib I Kr 8),
 • vighsla lius
 • vighsla nadhir ,
 • vighsla spiäl
 • vighsla stämna
 • uxiala- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚵᚼᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back