Vild

Old Swedish Dictionary - vild

Meaning of Old Swedish word "vild" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vild Old Swedish word can mean:

vild
L.
vild
1) vilja, önskan, tycke. the saSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna en här STor äfter sin wild STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 343. thz war Alexander ij wild Al 639.
vild
2) GOdtycke. " hvar wil fylghia thykkio ok tharf sinne, och wilia flere wita wild ok wilia sin, än Almogans tharue" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 7 (17, 8 ; måhända snarare at föra till 6). swå som six i gamblo ordhquädhe: hwar är sina wilda win ib 8 (17, 8; måhända snarare att föra till 6). huar som flere rådha, ther wil huar witta ok främia vild sina, ok sinna wina. .. ok the äru få ther huxa Almoghans gaghn ib 9 (20, 9; måhända snarare att föra till 6). then spille laghom, thön thr (för thr thön) wiker ok wände medh wåld ok kloSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSkap, äpte wild oc wilia sinom å mote rät ok sannind ib 67 (165, 74).
vild
3) begär, begärelse, lySTnad; snikenhet. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pawa, biscoSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, konunga. .. lagdo myket STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa foe wäldh skuldh STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 33. pänninga vild, penningbegär, girighet, hänsyn til penningvinST, af penningbegär hörrärande STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Partiskhet (jfr 5). the äre fighur ther wille manna doma ok witne, aff rät ok sannind: et ä räDDe, annat peninga wild (cupidiate, dum præmio animum Alicujus corruSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPinus), winskaper ok fränsämi STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 69 (169, 75). hwar som döme orätta doma. .. före nokra peninga wild ib (170, 76); jfr 6. peninga wild förwände huar STadh rätt ok sannind ib 70 (171, 76). han döMDe rätta doma vtan Allan vinskap älla päningha vild STenianus. Se Lg.">Bil 884. " biscopin skAl. .. ey idhna sit ämbite älla äruodhe for päninga vild (propter pecuniam) älla manna thykkio älla winskap" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 317.
vild
4) välvilja, kärlek (som med företräde egnas ngn). agwnd oc wrede haffua inghen wildh the sSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Para hwaske oskyld ellir skyll STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 268; jfr 5. - (?) hooSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKuna (för -u) widh är ä ondh (pelex liuore fertur iniqua fore; motsv. STälle i Danska texten har: ondh ær hooSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKoness wreedhe) GO 711 (troligtvis är widh felaktigt; möjligen STår det för ett ursprunglit awndh; möjigt är ock att skrifvaren har fattat wildh ss adj.); se Kock, Medeltidsordspråk 2: 310. - välvilja, ynneST, anseende. affwil fölghir wild om thz wardhir ey spilt GO 381 ; jfr Kock, Medeltidsordspråk 2: 191. f. gudz sacramenta skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pas ok kgifwas for päninga ok manna vild (propter pecuniam et fævorem mundanum) STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 385. döSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde jak ei äptir manna vild ällir foe pänninga giri (amore pecuniæ seu favoris) ib 2: 334 ; " jfr 5. "
vild
5) STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Partisk välvilja; STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Partiskhet, väld. at þe laten sik egh finäz wrangä domä györa, äntyggiä firi frändzsami skuld maghsäMD, wild, äller vinskap SD 5: 606 (1346); jfr 6. þätt egh lata for fränzämio, maghsäMD, winskap, räDDe äller nokara wild ib 376 (1344, nyare afskr.); jfr 6. STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7501. MD (S) 229. " än þän saken gifs. .. räþis nokan af þöm tolf vrättä vild hawa med (troligen för mot, jfr" MELL Kg 32) sik, äntyggyä för skyldskap, maghskap, vinsäMD, feeghd, awnd äller owilliä SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). " thet är kununglik rätvise. .. rätlika döme manna MELLom vtan Alla wild" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 48 (122, 52). Jfr vildom
vild
6) det som för ngn ter sig ss önskvärdt el. efterSTräfvansvärdt, det som ligger i ngns intresse; fördel. tholik thing idhnas for likamlika wild oc werlz fordeel ST 535. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 17, 314. - fördel som ngn bereder sig genom i brottsligt syfte gifna gåfvors mottagande, muta, mutor? te äru tiufa komSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pana ter til hielSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa lönlika för peninga älla nokora wild. .. at nokor miSTe orätlika GOdhs sit STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 69 (169, 75) ; jfr 5.
vild
7) gåfva (som gifves på grund af välvilja, ej af tvång), vängåfva; särsk. medllangift som gifves vid jordbyte; äfven gåfva som vid köp af jord gifves utöfver köpesumman. ofta i pl. Jfr Amira, Altschwed. Obligationercht 340 f. volumnus defuvi noticiam quod rang helf. .. ex STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parte vna & haquinus. .. procurator monSTerij sancte clare ex STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parte Altera. .. quandam permutationem fecerunt. .. in hunc mondum. dictus manque hawuinus tradidit eidem ragnhelf & heredbius suis in possesionem curiam monaSTerij in norræmAlm. .. recepit autem a matrona eadem pro curia ipsa, duos solidos terre cum dimidio in STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parochia marchem, villa viby. .. a monasrerio perpetuo possidendos. predictus insuper haquinus emit a matrona ipsa dimidiam horam terre, in eadem uilla pro sex marcis den., monaSTerio in possedionem. .. datis sibi supra precium quator marcis den. racione fauros sev doni, quod vild uulgariter appellatur SD 2: 231 (1297). nouerint vniuersi. me permutacionem prediorum cum. .. STyrberno. .. episcopo STrengenensi fecisse in hunc modum. videlicet quod pro vno attungho et quarta STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parte vnius attungh. in villa myndiSThorp. .. ac pro centum viginti marchis denariorum. .. racione donacionis que wildh dicitur. .. ipsi domino STrengenensi predia mea in ekeby. .. dimitto. .. et assigno ib 4: 349 (1334). nouerint vniuersi. .. me. .. teSTem. .. affuisse, super concambio terrarum, inter. .. dominum anundum fynwidhson, et olawm holuaSTasson, hoc modo facto, vedelicet quod ipse dominus anundus eidem olauo pro terra sua, quam in horne possidebat, denarium pro denario et solidum pro solido, in villa thoriSTum equAliter et pulice assignabat, aDDens sibi racione muneris placationis, dici vildæ, hec que secuntur, sciliicet vnum solidum terre in villa thoriSTum predicta, dimidum solidum terre in vAlby, tres centenarios annone, tria pondera feni, vnum vectigAl et vnam vaccam ib 5: 386 (1344). " nouerint vniuersi me. .. sigGOni magnusson. .. vnum solidum terre in lø tum. .. pro vno solido terre in øsby. .. et decem marchis denariorum pro melioracione Alias dict vild. .. dimisisse" ib 688 (1347). " nullis vildir in peuncia seu in prediolo mihi datis uel promissis" ib 3: 584 (1323). cum centum et quinquaginta marchis denariorum. .. dictis wlgariter vildir numeratis ib 4: 640 (1338). fäm Alna blekt läropt som. .. ingelder. .. gaff. .. ingridhe til wild ib NS 1: 378 (1404). " kännis jac. .. thet at min fadher olauer thomasson. .. hafde fore manGOm arom. .. saAlt. .. herra olaue hämmingsson. .. hAlf fämta örtogh land jordh liggiande j näsiaby j. .. sydherbeSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia sokn. .. fore try fat jarn. .. oc ther til gaff. .. herra olauer minom fadher til vilda ena silfskedh" DD 1: 73 (1416). SD 5: 577 (1346), NS 1: 11 (1401), 24 (1401), 55 (1401), 502 (1405, på två ST.), 650 (1407), 2: 153 (1409). äpter thet iak saAlt hafdhe mit GOdz i narwarö erlikom doMDemanne heyno van vitzen, huilkit GOdz som han fraMDelis gaff til sySTra cloSTer i skeninge. .. tha idhradhis iak thet sama GOdz Alt ofläät saAlt hawa ok naar the GOdha priorissa i för:de cloSTre thet af mik forSTodh, sagdhe hon min skadha ängin wilia wita, ok for then skul kennis iak. .. mik af henne vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sama GOdz til wild vpburit hawa fult fore typo march päninga i them werdhom som mik fullelika wäl anögher ib 1: 162 (1402). Jfr vingava, vina gava.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wäldh Pa (Tung) 33. pl. vildir. willir SML J 12: 3 (på tre st.)),
  • vilda maþer
  • weldaman )
  • vildha vädher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back