Vilder

Old Swedish Dictionary - vilder

Meaning of Old Swedish word "vilder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vilder Old Swedish word can mean:

vilder
L.
vilder
1) vild, som befinner sig i vildt el. af den mensSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLiga odlingen ej påveSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKadt tillSTånd. om växt (el. växtdel): vildt växande, icke odlad. vilder hwiit löök, som manga kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Griis löök LB 7: 241. ten vild hwitlök som man kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Greslök ib 254. " taga vilda myntho (clinopoBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dium vuSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgare Lin., se Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fries, ASTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. f. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bot. 3: 14 s. 46).. . hon vexer oppo Berg oc torra jord" ib 234. tag v arBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frw senge hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alm, som er vild tymean ib 295. noe. .. plantar willa wiinqwiSTa MB 1: 173. - om maSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK: ouppbrukad, ödslig, vild; villsam. han lop a maSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ok villa heedh Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2071. " w thz willa hagh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5232. genom ödhkn ok wille skogho ib 1799. ib 4350. swasom luSTelik hiind löpande j wilom skoghe BergSTröm. 1868--70.">Su 237. Va 42. the ginGO tha affSTadh och STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort j willä öknen, ther hwaSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen war bygdh elle folk ib 14. - om haf: ödslig; vild, villande. tha the ware koMPnä j willan (Cod. D willendhe) sioo Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr (Cod. B) 2353. - om menniskor och djur: vild, i Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fritt naturtillSTånd lefVande. the Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frwkten födher marghin man som wilder gik i skoghin then STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7342. " the löpa ther wille än i dagh thz ära resa oc iätna radh" ib 7345. " vilde foghla" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 369. " iak man han lika ena leone willa ther fanger ena feta bradh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9672. " man githir taMPth eth wilt Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diwr" GO 87. " thz foghla honom baro. ok vil Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diur" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 389. " huru hna ok hans män. .. ginGO VaBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frande som vil Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diur om maSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa ok skogha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 323. the. .. biöldo theris högtidher pa bärgh oc skrubSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bom j bland will dywr MB 2: 309 (de tre siST anförda STällena måhända att föra till vilBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diur). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boo mz willom dyurom ib 222. - om af villebråd tillredd mat. tha the Varo mätte aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alskons ville rätte Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 2842. " mz kräselik mat badhe wil ok tam" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6040. - n. abs. vildt, villebråd; anrättadt kött af villebråd. han skipadhe os. .. bade vilt ok taMPt ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz kyns koST Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 227. " vilt ok taMPt man ther sa ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzkyns thz man äta ma" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 866. STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 380 (1501). " han fik widh lotrus wil ok fisk" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1816.
vilder
2) vild, rasande. om djur. lätin hiit ledha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">GrymmaSTan oc villaSTan thiwr STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 85. - vild, gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alen, Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från vettet, besinninglös. giordhe Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diwwlin hon swa willa, at hon STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Griper han om STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhen til hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altz MB 1: 234. - ursinnig, sinnesförvirrad, sinneSRubbad. then som vil är LB 7: 33. - förvirrad. the Varo BergSTröm. 1868--70.">Sua ville aff sik (errore confusi), at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrigh vilde thet en som annar Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 229. - bragt ur fattning. han sa sina foe dödhin willa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8872. förvillad, Vanvettig, förblindad. BergSTröm. 1868--70.">Sua Var iuþen gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin ok vildar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 78. " han är swa villir (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alienatus) ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort gangin af skälomen. at han vil hällir hafwa thänna Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framfarlika hedhrin. .. hällir än han vil hafwa äwärdhelikin hedhir" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8. " at the sculdo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle bidhia til gudh at han wärdhogadhis at lysa willa ärmetans hiärta" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 30. - vild, oSTaBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dig, tygellös. fik han se en ungan BergSTröm. 1868--70.">Suen vänan ok þo vildan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 156. " viller STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 570. " eeth oSTadhukt oc wilt lifwirne" ST 158. ib 166, 293.
vilder
3) förvildad, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortkommen, som far omkring oSTaBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dig el. utan beSTämdt mål, irrande, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flyktig. han är BergSTröm. 1868--70.">Suasom vilt (degenerans) faar ey viliande höra modhirna röST STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 12. " thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wara wilder oc wafBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frande (Vagus et profugus) a iordhinne" MB 1: 163. - fara vilder, irra. tha siäla ey dömdus til häluitis: ok ey komo til himerikis (genSTan) foro villa vm kring STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grafwa STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 119.
vilder
4) oSTaBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dig, raglande. " fara vilder, VacSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa hit och Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dit, ragla. preSTin oc prophetin thz är preSTena oc munkana äru wpswoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgne af vineno oc foro vilde for drukkinscap (nescierunt præ ebrietate, absorpti BergSTröm. 1868--70.">Sunt a vino, erraverunt in ebrieate)" MP 1: 231.
vilder
5) osäker om vägen, som ej vet hVart han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All taga vägen, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortkommen. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. the ära. .. wanSTaSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe ok wille som annor faar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2404. - vilse, som befinner sig på orätt väg, som är ur STånd att finna den rätta vägen. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. hwar herran är siälfwer folkeno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortyo thz är wilt som Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diwr ok hiorta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1878 ; " jBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 1, 7. - fara vilder, fara vill, fara vilse. han for länge wil j then sama skogh" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 281. " ther bien skilias Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra sin wiisa. .. the fara wil äpter sin herra the skilias swnder ok wardha färre" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1885. GO 126. " eth af hundradha farom foor tha vilt" MP 1: 202. " vi forom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle ville (erravimus) som faar hwar en bögdhe sik til sin synda vägh" ib 2: 152 ; " jBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 7. BergSTröm. 1868--70.">Suasom faar vilt farande Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran sine eghne hiordh" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 28. - STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. hwa som villir far Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran mik STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 28.
vilder
6) som leder åt orätt håll, oriktig. om väg. the Vandradho j willom väghom (per cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alles devios) MB 2: 81. - vilseledande? forsma fanytta och willa dröma Ber 184.
vilder
7) som far vilse, som icke kan finna el. komma på det rätta, som misSTager sig. med gen. hemolzmanna vildr SR 1. - Vardha vilder, blifVa förvillad, komma på afvägar (i religiöST el. sedligt hänseende). en nokor (af Dominikanerorden) VarBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir vilder tha scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han antiggia sköt bätra sik älla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flya ok ey lenge sörogha mina orBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinem STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 797. - fara vilder, fara vilse, Vara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortkommen (af briST på ledning), komma på afvägar (i religiöST el. sedligt hänseende9. aff them som swa fara vilde oc ey vilja vmuändas til gudh MP 1: 202 ; jBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 5. thinne hälaghet bör väl tl, at thu far Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram före, oc rätta thz vilt hafwir farit j thinne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto Varu STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 852. FKR 71. j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom them thinGOm j hulkom the hans ville farit (deviarerunt) andelica ällir värdlzlica aff häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghom STadhga häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghra forfärdhra STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 341. fela, försg sig. til at nbäpsa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla willa farande (ad correptionem omnium animarum errantium) MB 2: 164. vm nakor forSTar sik hafwa villan farit (excesisse) älla ey giort GOt nar han formatte STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 295. må han sik förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gripa ok vildrfara vm han hauer änkte thz hånom må retlika STyra til thz GOt han haua wil KS 27 (67, 29). - Vara ur STånd att finna reda (på) el. att få besked (om), Vara i ovisshet (om). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander spör thz (det hVarom) margher far wil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 483. - med prep. at. foren i STorlekä willer at þöm rät som Berghit skulde byggias meþ SD 5: 636 (1347); måhända att föra till följ. afd. - misSTaga sig, taga miSTe, taga fel. paunans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa foro förST ville. .. ok lagdho ifwir han annar scons (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boior) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 114. (juliana) sagdhe sik wäl kiänna sins STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonda ben ok for wil. .. ok tok sancti STephani ben ib 285. " petrus. .. pröfuadhe wäl. at the foro wil af coclara liST" ib 355. " Var ey vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir at the foro wil af coclara liST" ib 355. " Var ey vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir at the foro ville (errabant)" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 322. " iak foor illa wil (nSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ale erravi)" ib 1: 11. Gers Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FreST Inl. hwar fadher födher sin son til likama, om STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All the skipilse, ther mantz natwra fylia, vtan naturan fare wil MB 1: 115. ib 95. - (?) gud giffui thz i ekke fara wylle STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3746. - med prep. i. han haffde farith willer j räkenskapenom PM XVI. " hänna fadhir foor wilBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dir j (misSTog sig med afseende på innebörden af) hänna ordhum" ST 249. - med prep. at. at änGOm STiärnom mon iak willer fara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 486. - med pep. um. fara wilder om nakars thingx myliSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLikhet MB 1: 94. " hysa fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alsk tro el. mening. folket far STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vilt (errat)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 197. " rätuis maþar far vildar ib. - blVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iva el. Vara vilseförd, omfatta en fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alsk el. villfarande mening; råka el. Vara i fillfarelse (med afs. på nagt). tha hon (EVa) hafdhe syndath mz thenna hugh, tha foor hon wil, oc trodhe honum (ormen)" MB 1: 95. " jak vänta han Vara otronan oc villan fara" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 10. - med prep. i elat. wardh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All wärlden nat, oc foor wil i (Cod. B vildh ath 532) sannom gudhi MB 1: 52. - JBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr husa-, vägha-vilder samt villene.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • wilþir VGL III 82. viller Lg 3: 570.
 • willer SML B 3, 7: 2; MB 1: 95 ; Al 486 ; PM XVI ; Gers Frest Inl. villir Bir 1: 8, 3: 28.
 • vild LB 7: 295 ;
 • vil ib 33.
 • wil Al 483 ; Di 281 (på båda ställena i förbindelse med fara, v.). f. vil. vildh MB 1: (Cod. B) 532. n. (nom., ack.) vilt. wil Al 1816.
 • villan.
 • vildan Bu 156.
 • wil Al 6040.
 • villa.
 • vilda LB 7: 234.
 • villom.
 • willa Al 9672 (i rimsl.). pl. nom. m. willer SD 5: 636 (1347). ville. wylle RK 3: 3746 (i rimsl. med ille). vilde KL 369 ; MP 1: 202, 231.
 • villa.
 • wille Al 1799.
 • villom.
 • vilde LB 7: 254. f. willä Va 14.
 • willa Al 5222.
 • willa KL 30. superl.
 • villaster: -an Bil 85),
 • vilz eþer
 • vilz öke
 • uilz öki )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back