Vildogher

Old Swedish Dictionary - vildogher

Meaning of Old Swedish word "vildogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vildogher
partisk. " vi skolom äkke vara vildoghe (acceptare personas)" Bo 68. " han (konungen) skal ey wara wildoghr i domom sinom" KS 31 (79, 33). ib 68 (168, 75), 69 (171, 76), 78 (194, 86). Jfr ovildogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher: -ughe KS 68 (168, 75)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back