Vilfara

Old Swedish Dictionary - vilfara

Meaning of Old Swedish word "vilfara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vilfara Old Swedish word can mean:

vilfara
1) fara vilse, at hon skuli ey vilfara j vmgagomen Bir 1: 271. jak vilfoor swasom thz faar som forfoor MP 2: 153.
vilfara
2) misstaga sig, fela. rätta hana som läs for borde wm hon wilfar Bir 5: 27. " hwilkin syster som wiil faar j chorenom sionghande ällir läsande orät" ib 52. the som märkelika wil faar oc confusionem gör ib. Jfr villefara.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • wiil- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back