Vili

Old Swedish Dictionary - vili

Meaning of Old Swedish word "vili" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vili Old Swedish word can mean:

vili
L.
vili
1) vilja, önskan; det som ngn vill. vilin gör Vanan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134. " skiälik thing mäta sina gerning mz radh oc wilia. .. oc fore thy sigx, at wili är STrand. 1853.">Frwa sinna gerning" MB 1: 32. " tw är ophoff alzskyns gerninga natwra oc wili ib; jSTrand. 1853.">Fr 6. thz war ey wäl skipadher wili, at wilia hawa siin löön, för än the äre forthiänt" ib 92. " fek thu honom thin wilie i wald" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 31. " swa kär Var. .. honum hans eghin vili at änkte aktadhe han min vilia vm han kunne STrand. 1853.">Främia ok fulkompna sin vilia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 287 ; " jSTrand. 1853.">Fr 2. thär BergSTröm. 1868--70.">Sum många manna samquändur er, ther wil huar fiSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia ok STrand. 1853.">Främia wilia sinom" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 5 (11, 5). " nu hafuer luneta STrand. 1853.">Främt sin vilia" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1466. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 603. " riþer gyäSTer aaf garþer wreþer, att han fik egh allan wiliä sin györa" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 376 (1344, nyare afskr.); jSTrand. 1853.">Fr 6. thu hans viliä swa gerne giordhe Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 31. hwilkin som wil rasSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLica koma til fulkomnilsä. .. lydhe ey sinom eghnom vilia. thy at. .. iheBergSTröm. 1868--70.">Sus chriSTus sighir af sik jac kom ey at göra min wilia. vtan hans som mik sände STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 202. " chriSTi vili Var ey genuärdhoghir guz fadhirs vilia" ib. " GOdhir wili draghir halfft las til by" GO 382. " thz är GOt män apthir wilia gaar" ib 927. haffde thz GOngit effther hans welia STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7321. som wideSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKennas han wara gwdh mooth allan syn welia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 112. " kennis jak theem (penningarne) redheleka haVa vpSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burit epte minom velia" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 11 (1401). " ib 24 (1401). BergSTröm. 1868--70.">Sua ma han (påfven) þem äpte sinum vilia bögha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 180. epter gudz williä skal thu mek redho finnä Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 61. han Var. .. redhoSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boen. .. at thola dödh före the häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha tro skuldh: vm thät gudz villii Vare STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 862. þu (ɔ: Var härra) eST min härra. iak är þin köpþräl. Varþe þin vili STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 181. thin wili skal wardha at the ondo Diäffla skal thu ej se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 37. " förSTa barnith hawir sin wilia tha grathir thz ey" GO 237. " ä wil wadh sin wilia hawa" ib 944. han hafde mz hanom sin wilia (han fick hos honom det som han önskade?) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 339. kesarinnan. .. loth honom wndherSTaa syn welia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 127. wy haffwom baadhen en welia ib 129. " the hafdho äwärdhelikin wilia til synDinna (voluntatem pecanDi)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 112; jSTrand. 1853.">Fr 8. hawi. .. GOdhan vilia at bätra sik ok göra GOt (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonam volumtatem facienDi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bona) ib 295 ; jSTrand. 1853.">Fr 6. at thet swa war min wily fulkompligha swa GOdh som myns STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonda FH 2: 97 (1433). " þetta er war willi, at war son þätar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondde fa þenna sama luttin" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 180 (1350). - om teSTamente. at the thätta mith teSTamenth oc min ytarSTa wilia hwarghin hindrin Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 170 (1409). - närmande sig betydelsen: föreskrift, befallning. at þe gyrä þänna warn willä oc STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþ Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). idher willä hawer iach fulkompnat Va 6. - särsk. om viljan ss STrand. 1853.">Fri el. STrand. 1853.">Fritt beSTämmande. wy (ɔ: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BorghameSTra oc radh) haffwom medh welia ok Beradhno modhe ok alla meneghettena samtykko saalth. .. aSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lguth jeppason ena wara STatztompth STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 190 (1468). " tha sculin i thz sidhan göra nödhoghe hz i aktadhin ey göra mz GOdhom vilia" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 598. " thet gulbrander. .. sagde medh ja ok GOdhom vilia. onödher. .. thet han alre hafde. .. herra haquona. .. breff laten see heller höra. agmundh hath eller STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger laurensson" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 177 (1379). " ham vi meth GOthum vilia oc Beradhno mothe vplatith allan rät. .. epter biscp thordz dödh i gällum, i arff oc i allo andro. .. biscop pethare oc hans capitulo" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 70 (1401). " at jak medh STrand. 1853.">Friom vilia ok Beradhno modhe til een rättan ok vissan panth säter. .. alt mit GOdz som här epter nempnis" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 165 (1376). " aff STrand. 1853.">Frie wilians omskifftan" BergSTröm. 1868--70.">Su 147. hon hafdhe STrand. 1853.">Frälsan vilia at wända sik til hulkin wäghin hon vilde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 48.
vili
2) egenvilja, GOdtycke. " vili är ey landz räth" GO 64. ib 766.
vili
3) vilja ss en förmögenhet. dyghd är faghr skipelse, oc GOdh STyrilse manzens til lhans hugh ok vilia huru han må rådhlika liua STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifSTrand. 1853.">Frorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då STrand. 1853.">Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett STrand. 1853.">Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 17 (44, 18). BergSTröm. 1868--70.">Summa (näml. dygder) äru i manzen hugh ok wilia ib 18 (45, 19). war herra skapadhe ewerdhelika wärlDina mz sinom ewerdhelikom hugh oc wilia MB 1: 33. " swa länge som han STyrdhe sinom wilia äpter gudz wilia" ib 95 ; " jSTrand. 1853.">Fr 1. wilin ensamen (i motsats till öfvriga förmögenheter hos menniskan) han war STrand. 1853.">Fräls, han matte ensamen synda, oc föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia GOdho eller illo ib. "
vili
4) vilja, viljeriktning, håg, sinnelag; böjelse. thoko til medh GOdhom vilia (libenti amino) at dySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa oc ära gudh i alla matho, som criSTne män plägha göra Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 205. drogh huar wid annan STrug mz krankan vilia ok ondan hugh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 275. " enkte dogher at et hws os samanhaldher än wmskiptelikin wili os atskil, mer älska gudh hwgxens samhälde än STadhzens" Ber 117. " skulum wi i thy wara ens wilia (unius voluntatis), at wi thiäniom gudhi ib. hon (ɔ: the ödhmuuktin ther kärlekin gör oc vptänDir) är i vilianom (in affectu)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 39 ; " jSTrand. 1853.">Fr 3. hughin skal. .. haua twa läpa thz är twe vilia (affeciones) mz enom skal han aSTunda himerike ok mz androm forsma al värlzlik thing" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 164.
vili
5) vilja, medgifVande, bifall, samtycke. han gaff sith radh ok vilia ther tell STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 571. " thet i wille. .. lathe idher samptyckia och willlia til om thetta forscriffne ärinde" STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 173 (1466). " ey honom affsäti vtan thera witu wilia oc samthykkio" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 34. Di 2. " hon vil sik aldre vidh han skilia. .. mz hänna vilia" STrand. 1853.">Fr 978. - inSTämmande? her erik axelson monde tha mz wylia wpSTaa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1915.
vili
6) vilja, föresats, uppsåt. " for toko tiBerio STrand. 1853.">Främia sin vilia" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 150. " hans GOdhe vilie thäktis swa gudhi swa som thy at han haffdhe dööt j hedhnonne STridhande. .. fore the häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho tro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 362. " fulkompnin vil (för vili) at forlata. .. al thing" ib 328. " twe vilia (affectus) swa som är vili (voluntas) at bätra sina synde ok vili at göra GOdh thingh" ib 1: 19 ; " jSTrand. 1853.">Fr 4. - vilja, afsikt. han thänker mik hawa wilia at swika sik" MB 1: 213. " han wiliä war at komma them til nokoro onda akt" Va 11.
vili
7) håg, luST. " ey är. .. thin wilie (voluntas) j häSTanna STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe" MB 2: 161. - håg, åSTundan. al marskens wele oc all sin akt satte han til gudh aff all sin makt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6122. - håg, bemödande, ifver. tolf män. .. walde oc tilnämpde af oss oc laanzmannum i laghsaghu hwarre skulu alla act och wiliä hawa upp at leta oc openbara. .. aller (STrand. 1853.">Fr alla) þe almoghan oSTrand. 1853.">Friþ Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 376 (1344, nyare afskr.).
vili
8) luST, begär, åtrå. at forbiwdha wilian til mandrap MB 1: 463. " hon. .. hafdhe wilia. .. at wara swa wiis som gudh" ib 95. " hans vili är til höghfärdh ok wärlDinna giri" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 328. - sinligt begär, sinlig drift, luSTa. the lifdho vtan allan kropsins vilia, oc hafdho i wärlDinne ängla lifuerne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 510. - om tillSTrand. 1853.">FresSTällande af könDiplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDrift. en herrans swen bran alDir jnnan (aff) oloflikom luSTa til hänne ok thröSTe sik ey gita STrand. 1853.">Främt sin vilia mz iomSTrand. 1853.">Frunne för en han gaff sik Diäflenom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 603 ; " jSTrand. 1853.">Fr 6. han sände tel hänna sin STallara at lucka hana tel sins härra vilia ok samVaru" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 511. " domaren. .. com þär tel hänna sialuar: ok vilde sin vilia mz Vald haua (ex libiDine opprimere voluit)" ib 511. " annectanaSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus. .. hafdhe sin wilia mz henne swa opta som han wilde" ST 511. han. .. böriade tänkia ther oppa hurw han skulle hennas wilia faa Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 224.
vili
9) L.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • willi SD 6: 180 (1350).
 • wily FH 2: 97 (1433).
 • vilii Bil 862.
 • vilie Bir 3:62; Di 236.
 • vilie SD NS 2: 63 (1408 MD 31 ; MB 2: 161, 322 ; LfK 16 ; Gers Frest Inl. wilia Ber 224.
 • wiliä Va 6, 11.
 • kas. vilia. vilghia KL 202.
 • willia BSH 3: 173 (1463); RK 2: 2457.
 • viliä MD 31.
 • wiliä SD 5: 376 (1344, nyare afskr.); Va 6.
 • williä MD 61.
 • wylia RK 3: 1915.
 • velia SD NS 1: 11 (1401), 24 (1401). welia RK 2: 7321 ; BSH 3: 190 (1468); Lg 3: 112, 127, 129.
 • vilie BSH 4: 244 (1499), 5: 149 (1507). wilie ib 4: 220 (1497); MD 31.
 • velie HSH 20: 200 (1507) , 292 (1510). veliä ib 19: 94 (1505).
 • wele RK 2: 6122.
 • vilia Bir 1: 19, 2: 164),
 • vilia dryger ,
 • vilia gärþ ,
 • vilia gärning ,
 • vilia läst ,
 • vilia värk ,
 • viliavärks bot ,
 • viliavärks drap ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back