Viliaktelikhet

Old Swedish Dictionary - viliaktelikhet

Meaning of Old Swedish word "viliaktelikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

viliaktelikhet
villighet att vara till tjenst? herrer borgamestare ok raadh i lybek. .. sendes thette breff medher viliacteligheth BSH 5: 507 (1512).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • acteligheth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛁᛆᚴᛏᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back