Vililika

Old Swedish Dictionary - vililika

Meaning of Old Swedish word "vililika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vililika Old Swedish word can mean:

vililika
1) villigt, gärna. " han. .. wille them sa hielpa oc forläna at the skullo hanom weleliga tyäna" RK 2: 7561. " alle the, som kärligha, ok wilioligha lidha (omnis qui. .. libens et volens sustinuerit) Mecht. Uppenb. 290. "ib 325. - villigt, med villighet, utan motstånd. the. .. giordhe thz (d. v. s. åtogo sig skatten) willelica RK 2: 61. - villigt, välvilligt. ati. .. wilien alle willege och kärlige vtgiffua (näml. djäknepenningarne) them som kiRKeherrer til thet skicka FH 1: 62 (1489). " huadh the wane äre willige giffua" ib 61 ; " jfr 2. "
vililika
2) frivilligt. " i som ären wilielike fatike" LfK 23. " the som wilielike ärw fatike" ib 25 (på dessa båda ställen kan dock wilielika fattas som pl. nom. m. af följ. ord). - Jfr godh-, o-, siälf-, väl-vililika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • willelica.
  • wililege.
  • weleliga.
  • wilige. wilelike. wilioligha Mecht. Uppenb. 290, 325),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛁᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back