Vililiker

Old Swedish Dictionary - vililiker

Meaning of Old Swedish word "vililiker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vililiker Old Swedish word can mean:

vililiker
1) villig. " wij fornimme honom litet wilielig til thet som bestand kan epter fölia" HSH 18: 112 (1497).
vililiker
2) frivillig. thenne gladelike oc wilielike fatikdomen Lgren. 1875.">LfK 25. " wilieliken fatigdomber är en stor martilsa deel ib. "ib 26. Lg 3: 544, 548. Mecht. Uppenb. 325. - Jfr välvililiker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • wilieliker.
  • wilieliken LfK 25, 26. wiliolighen Mecht. Uppenb. 325. ack. m. vilieligan Lg 3: 544, 548. wiliolighan Mecht. Uppenb. 325. wilielig HSH 18: 112 (1497)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛁᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back