Villa

Old Swedish Dictionary - villa

Meaning of Old Swedish word "villa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

villa Old Swedish word can mean:

villa
1) gAlenskap, raseri, sinneförvirring. for geld oc villo LB 7: 27.
villa
2) gAlenskap, dårskap? dauid. .. slaar thässa willo oc draffl til iordh MB 1: 76 (måhända att föra till 3). enkte dröwilse äller wille kännir war skole vtan snille Al 6461 (möjl. att föra till 4).
villa
3) vilsekommet, förvillelse. sua är iak guþi for gangen af gamle vilio (in ipso peccato inveteratus) ok ondom vana Lg.">Bu 135. " epter longa willu likamans wändis hänna hugher ene stundh widh wars herra pedican" Lg.">Bil 264. diäfwlin. .. kom mykla vildo j then nya cristindom, somum sköt han höghfärd j hugh, somom wredhe, somum mandrap ib 851. - förvillelse, villfarelse. at [v] ända heþna villa tel guz heþar Lg.">Bu 8. heþna villor ib 9. " at þu lös þe villo folk är i comit" ib 197. philipus. .. fan þär cristno for sik vända tel villo hebionitarum ib 200. " þässa villo ok vantro slykte philipus" ib. " decius. .. spurþe än han uare. .. uändar tel villo" ib 421. ib 102, 494. " fAlsara vändo trona til vilo" Lg.">Bil 158. " Lg.">Burdis en villa vm kors ok belate ib 690. somlike äru hulke som mz sinom gerningom vänta at gudhi göra fult for sina syndir hulkra villa (error) Alstingxz är fordömelik" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 49. " at the stadhga ok rät. .. hAlle änga villo mot kristne tro ok ey nakat kätteri" ib 3: 249. MB 1: 477. Gers Frest 59. Bo 87. vilonna ande ib 136. - misstag, fel. ah j skipBokenne kwnne finnas wara giordh nokor willa j räkenskapenom PM XVI.
villa
4) förvirring, oro. " kom i blandh Almoghen stoor willa" RK 3: 4132. thetta (konung Kristiernas vAl och kröning) giorde saa stoora wilia ib 663. ib 751.
villa
5) bländveRK, gäckeri, trolldom. justina wizste wäl at thz war diäfwls wilia Lg.">Bil 447. " tha iak hördhe the röstena rädhis iak storlika at thz ware ey wanlika ondz anda villa älla gabLg.">Bilse (ne forte esset illusio)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 27. - JFr afgudha-, diäfla-, dom-, gudhdoms-, hovudh-, hugh-, kättara-, lighris-, synda-, tak-villa.
villa
1) villfarande el. vilseledande menniska, irrlärare. sagdo willo män at cors oc Lg.">Biläte varo oloflik Lg 1031.
villa
2) trollkarl. " sAloghar villo man (magus)" Lg.">Bu 494.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wille (obl. kas.) MB 1: 477 ; Al 6461 ; RK 3: 751.
  • vilda: -o Bil 851),
  • villo man ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back