Villa

Old Swedish Dictionary - villa

Meaning of Old Swedish word "villa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

villa Old Swedish word can mean:

villa
föra vilse, bringa på afvägar, locka bort, bortvända. the äru fiughur ther wille manna doma ok witne, aff rät ok sannind STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 69 (169, 75). - vilseleda, förvilla. ariSTodemus. .. vite Digran del af folkeno Bu 155. " swa willer han ok konung philippum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 298. " han wil os STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle wille" Dikter och rim. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 14. haffwer Diäflen ider swa wilt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3816. - aflägsna, skilja. wardher friheet fra tik wilt Dikter och rim. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 391. warom loSTa görom wi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt ilt hans wilia hafwum wi fra os wilt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6320. - part. pret.
villa
1) sinnesförvirrad, gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alen. " mädhan hans fadher war wilter" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 529.
villa
2) vilsekommen. " en STaz föghodhe war wilDir fra gudhi mz wantro" STenianus. Se Lg.">Bil 288. " han. .. preDikade for thy folkeno, som nykyt var vilt fran gudz tro" ib 849. - refl. villas,
villa
1) föra vilse, komma vilse. sanctus germanus for til room ok wiltes vt aff wäghinom j enom skogh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 108. ST 284. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 197. " villas aff himerikis vägh" ib 277. " jak wiltes aff samhetzsins wägh" Su 236. villas aff rätwisonna vägh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 308. " villas aff rätuis onne" ib 376. - skilja sig, skiljas. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle hans men wiltis fraa honum (skilias fra honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir menn) Di 287.
villa
2) blifva vilse, förvillas, förvirras. j thinne etherblandan wiltos STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 362. " at the ey skullo willas j theris huGOm" ib 283. " tha mannin wandas tha villis honum snilDin" GO 338. - Jfr forvilla, villene.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back