Villediur

Old Swedish Dictionary - villediur

Meaning of Old Swedish word "villediur" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

villediur
djur. " wardhe Alskons creatur nöt oc wille diurum ok fughlum" KS 42 (108, 45). annat manna liwärne är thet, som likas widh södhAliwärne ok wille diwra ib 3 (6, 3). ib 13 (31, 14). Al 4079. " ätha fwgla och ville dywr" LB 7: 87. " man skipadhe thöm rät Alla nadhe aff ville diwr ok tamma badhe" Fr 378. JFr vildiur.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • willi- SML M 17: 1. -dywr),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛚᚽᚦᛁᚢᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back