Villefara

Old Swedish Dictionary - villefara

Meaning of Old Swedish word "villefara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

villefara
vilsefarande, vilsekommen. eg. och bildl. iak är swa som modhir löpande mot sinom villa farande (erranti) son j wäghenom ok teer honom liws at han skuli see wäghin Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 246. " somlike änglane illa ville farande" ib 250. " til godhra manna styrkilsa ok willafarande rättilsa" ib 4: (Dikt) 267. - Jfr vilfara.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • villa-.
  • vilde- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛚᚽᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back