Villene

Old Swedish Dictionary - villene

Meaning of Old Swedish word "villene" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

villene Old Swedish word can mean:

villene
1) vild, lefvande i vildt tillstånd. om djur. een foghil han wäär sin eghin bwr swa gör oc all willena diwr MD 390.
villene
2) vild, villande. om ödemaRK. han. .. kom i ena willene ökn Lg 675. " i willene öknena" ib 3: 713. " i willende ökneth" ib 559. - om haf el. annan större vattensamling. stora willene haffwet Lg 3: 387, 699. " tha the kommo i stora willene syön" ib 706. " tha the ware kompnä j willendhe (Cod. A willan) siöö" Fr (Cod. D) 2353. " j thz willena haff" MD 393. " sa lath iag i willande strömen gå" RK 3: (sista forts.) 5127.
villene
3) villsam. " borth gangande j willena stighana Spec. Virg. 471. - JFr vilder. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • willende Lg 3: 589.
  • willendhe Fr (Cod D) 2353. willande (till formen, efter hvad det kunde synas, närmast part.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛚᚽᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back