Villeradha

Old Swedish Dictionary - villeradha

Meaning of Old Swedish word "villeradha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

villeradha Old Swedish word can mean:

villeradha
L.
villeradha
1) villrådig, rådvill, icke vetande hvart man skall taga vägen el. hvad man skall företaga sig, vilse. i förbindelse med fara. han. .. varkunnadhe apostlomen sinom som flydho oc foro alle villeradha (fugientibus et errantibus) Bo 189. " for rädde skuld skingras the oc fara villeradha som annor faar (disperguntur sicut oves errantes)" ib 231. " hans kompana foro vieradha aff enom stadh oc til thän andra (per varia locta cirumendo huc ilugque vagarentur)" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 201.
villeradha
2) för sig själf, ej inordnad el. ingående (i ett större helt). i förbindelse med fara. komo the (de sex timmar med hvilka året öfverskjuter 365 dagar) i änkte dagha tal oc foro the willeradha, tha kome thz swa til, at än eet aar byriadhis arla om morghonin, tha byriadhis annath om middagh. oc thridhia om qwälden, oc fiärdha om min nat MB 1: 64.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • villa radha StadsL J 15 i var. enl. Rydqvist 2: 424),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛚᚽᚱᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back