Vinbär

Old Swedish Dictionary - vinbär

Meaning of Old Swedish word "vinbär" (or vinbær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinbär (vinbær)
vindrufva; äfven koll. moen wiinbär MB 1: 235. ib 2: 356. " godh wiinbär" KLemming. 1862.">Al 8107. " tornin bär ey vinbär" MP 1: 282. " enna handa vinbär (quoddam genus warum) är sua starkt at thz vinit ther j är gaar vt vtan press ok then tidh thz är moit sätir ägaharin kar vndir vinbärin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 292. lthetta binär ä r min guddoom ib. " o jhesu sant och fructsamt winbär" ib 4: 209. " een wiinbära KLasi sändis sancto machario. hwilkin han sände ginstan. .. til en siwkan brodhor oc thän siuke brodhoren sände han ginsta til annan brodhor oc swa sändis thz vinbärit kring vm KLemming. 1862.">Alla sällana" KL 226.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vinbär may have also been written as vinbær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wiin- )
  • vinbära klasi
  • wiin- )
  • vinbära qvister
  • -bäria- )
  • vinbärs qvister
  • wiin- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛒᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back