Vind

Old Swedish Dictionary - vind

Meaning of Old Swedish word "vind" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vind Old Swedish word can mean:

vind
och vinder,
vind
1) vinda, redskap hvarpå man snor strängar. eth anbwd äller lithin wind PM 75.
vind
2) vändkors? the rumen sculu swa starkligha aatirteppas oc medh grindom laasom oc windom bewaras VKR 25 (möjl. att föra till 3).
vind
3) vindhjul; vridbar skifva. Jfr VKR 80 ; Du Cange, rota 4; Hildeband, Sveriges Medeltid 3: 1034. skulu twa widner (rotæ) wara j them mwrenom tholika som pläghas at haffuas j tholikom clostrum Bir 4: 83. " gynom the hiwlen ällir windana, som äru j wägginne, mällan syster oc brödher, tildirfuis engin syster at intaka ällir wtsända nakot, ällir ther tala wtan mz abbatissana witt oc loff" ib 5: 98. Jfr hiul
vind
4) vindspel; hink. hans (källans).. . wmkring bygnindh war. .. aff aldra kostelikasta gärningh haffuandis sin windh ällir ingh i sik siälffuom oc sigh siälffuan osandes wtan alla manna til hiälp (halbens hauritorium suum in seipso, absque humano operw seipsum hauriens) Mecht. Uppenb. 151. ib 152.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back