Vinda

Old Swedish Dictionary - vinda

Meaning of Old Swedish word "vinda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinda Old Swedish word can mean:

vinda
1) vrida, sno. " funno. .. en munk sitiande oc vindande reep" KL 216. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 73.
vinda
2) omvecKLa, linda, svepa. maria haffwir gudh bundit oc j KLädhe swept oc wndit sT 214. modhorin loot thz (barnet) full wäl winda ifaghra sepp lful wäl lbinda Al 9849.
vinda
3) vinda, hissa, upphissa. benedictus saat höght j enne bierghulu romanus want honum brödh j kadAls ända Bil 694. " the wundo säghl" Fl 1971. RK 3: 291. BSH 4: 317 (1502) , 5: 146 (1507), 303 (1508). enulfus. .. want sin husbonda ower mwren MD (S) 246. guz dicipuli. .. vndo han vt for murin KL 149.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • vant.
 • wndo KL 149 ;
 • -os Bir 2: 95.
 • wnde: opwnde RK 2: 9062.
 • wndho: nidher wnndho Lg 3: 179.
 • wundo Fl 1971.
 • wwndo: wwndoth BSH 5: 146 (1507).
 • wunno: -os RK 3: 291.
 • wondo Bil 898.
 • wondho Fr (Cod B) 2371.
 • wndin Iv 756 ;
 • -it ST 214.
 • wondin: wpwondith PM 76 (på två st.)),
 • vinda nidher , nedhissa, nedfira. gudz discipuli. .. wondo han nidher vtan murin Bil 898. Lg 3: 31. Jfr nidhervinda samt språkprofvet från KS 85 (209, 94) under vinda up.
 • vinda saman ,
 • vinda up , vinda upp, hissa upp, draga upp. the wondho opp sigill Fr (Cod. B) 2371. " firi adhalportanom skal wara stor grop, ok tär jui windabro, ter vp må windas huar tima borghare owini rädhas. ok vtan adhalport skal wara port luka järnadh, tän man må vp ok nidh winda medh järn windhiom" KS 85 (209, 94). " op var wndin thän fälle port" Iv 756. Jfr upvinda.
 • vinda ut
 • medelst vridning )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back