Vindabro

Old Swedish Dictionary - vindabro

Meaning of Old Swedish word "vindabro" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vindabro
vindbro, vindbrygga. " firi adhalportanom skal wara STor grop, ok tär jui windabro, ter vp må windas huar tima borghare owini rädhas" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 85 (209, 94). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5786, 3: (siSTa forts.) 5121. karl knutzson lagde vnder the vinda bro veSTen til for hwsit laat ib 2: 1250. han fylgdhe hänne ower the vindebro STephens. 1849.">Iv 3883. the loto nidher the vindebro ib 4121. ib 3087. " the a husit waro mot honom gingo mz mykyn äro the han vnfingo och¬ loto tha vindbro nidher" ib (Cod. B) s. 250. ST 25. windebron hon lagdess nidher STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3005. " the slogho thera vindebro nidher" ib 2: 3982. " ib s. 334. poort oc windabro the til dragha" ib 2028. " niclis drog windebron op for sik" ib 5790. " han. .. leSTe sielff then windebro" MD (S) 289.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vinde-.
  • vind- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚦᛆᛒᚱᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back