Vinga

Old Swedish Dictionary - vinga

Meaning of Old Swedish word "vinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinga
ss vin el. mäklare (jfr vin 2) vara närvarande vik köp (af ngt). han sum kopt hawär stemner hinum sum vingäþe SR 1. - köpa och sälja med vin el. mäklare, hvar som köpe jord eller säl, þa skal hon wingas SR 1. - i närvaro af vin öfverlåta (pant). taki ful pant ok läti han vinga sik up a en dagh SR 18.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -aþe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back