Vinge

Old Swedish Dictionary - vinge

Meaning of Old Swedish word "vinge" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinge Old Swedish word can mean:

vinge
1) vinge. vinane (på fogeln Fenix äro) som pel Bil 306. " the vildha foghla the flögha swa högt thz vedher blese vnder thera vinga" MD 172 d. flädal hulkin som hawir bredha vinga Bir 1: 347. " iiij diwren huart thera haffde vj wingha" MB 2: 340. gaffwos qwinnonne twa vingha swa som aff storom örne ib 352. - Bildl. thu som far vp owir vädhranna vinga Bo 249. " medh vädhranna vingom forstas thz klenasta af vädhreno som raskast är" ib. " iak flyr. .. vndi þina naþa vinga" Bu 143. - Jfr gasa-, silkis-, vädher-, örna-vinge.
vinge
2) utbygge (på ett hus), flygel? hus. ius winga (allæ (trol. läst: alæ) domus) Bir 4: 80.
vinge
3) flygel (i en stridskyrka). the (sammanförda krigare från olika landskap) skwlw ey sätias vthan til sidhorna swa som vingha til ath hiälpa oc ey j ordanen (hufvudhåren) ther the ärw ey förfarne oc lärdhe til Cod. Holm. Peder Månsson »Liber B», bl. 241 r (enl. meddelande af Br. R: Geete).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back