Vinklase

Old Swedish Dictionary - vinklase

Meaning of Old Swedish word "vinklase" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinklase
drufklase. " swa som rosin giuir aff sik lokt, ok vinclasin (uva) sötma" Bir 3: 220. " wiinklaasane (racemi) nidherbläste aff wädhreno, trodhas wndir föthrena" ib 4: 7. komo the til torrementom botri, som thydher a wart maal wiinklase MB 1: 400. the. .. kalladho then stadh näskäl, som thydher a lationo torrens botri, oc a wart maal wiinklasa fors ib 401. " trodho windrwffonar thz är vinklasana (uvas calcantes)" ib 2: 99. " vpp skär win clasana aff iordhenna vingaardhe" ib 356. Bir 4: 8.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wiin-.
  • -klaase.
  • -classe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚴᛚᛆᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back