Vinläggia

Old Swedish Dictionary - vinläggia

Meaning of Old Swedish word "vinläggia" (or vinlæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vinläggia may have also been written as vinlæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vind-.
  • vinne- )
  • vinläggia sik , vinlägga sig, göra sin flit, anstränga sig. vilia vij vindleggia oss thet yterste, gud giffwer oss naden tiil, affweria thenne stadz oc landz fordarff BSH 5: 12 (1504). " winlagde jach mich och sendhe josep vc (500) mark, ath han skulle strax skicke eder them till hande" FM 405 (1509). - vinlägga sig, vara verksam (för), söka åvägabringa. tho han. .. winlegger sik ok forabeter met ider. .. the. .. mester hans brask wilde vidersäghie sama kirkie oc then reth han the til hauer FM 274 (1506). " haffue vij oss ther om vinnelacht met blod och scriffuelse till tönne erikxson, ath han skulde forwerwa the gode men, som tiit nempde ära, pristaff och saker leyde vth och inne" ib 667 (1517). jach achter. .. vinleggia mich om. .. at thette orlog matthä komma tiil opslagh HSH 20: 53 (1506). ib 194 (1507). - Jfr läggia vin, läggia sik vin, under vin,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.


Back