Vinna

Old Swedish Dictionary - vinna

Meaning of Old Swedish word "vinna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinna Old Swedish word can mean:

vinna
EG. KLemming. 1871--73.">STräfVa, arbeta.
vinna
1) göra, utföra. " then sami man ther vighit ofwer honum Van" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 923. tha judhe hade wnneth thz mordh KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 17. winnes thenna kaMP manneligha (vinum þetta einvigi með drengskap) Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 259. - utföra, uträtta. mykit GOt lhaffuer han wunnit mik til handa Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 40. ib 205. " kunde the lithet wynne" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3733. - uträtta, få KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Framgång. gud beVarade marsken¬. .. at konungens fKLemming. 1862.">Alskhet fik ey mer winne KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7089. ib 9602.
vinna
2) genomgå, lida. " toligh nödh tha munde hon winne" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 76.
vinna
3) hafVa möda med, Vara tyngd af; Vara hafVande med (ett barn). eet barn monde hon tha vinnä KLemming. 1844.">Fl 86.
vinna
4) KLemming. 1871--73.">STräfVa KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fram, hinna, nå, komma. erchibiscopen tha ey lenger Van än til nycöpung ther dödhe han KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5027. " KLemming. 1871--73.">STrax the offuer landemeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKit winna" ib 8641.
vinna
5) hålla sig, beKLemming. 1871--73.">STå, fortVara, fortfara, räcka. matte ey thäskyns thing länge winna KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 73. ib 32. " at likamen se wäl skaEGenden om Tungulus.">Padhär til GOt näme, oc maghe länge winna" ib 81. " waro. .. moysi lagh ewennelik thy at the wunno. KLemming. 1862.">Allan then tima, KLemming. 1856.">SOm them hördhe til" ib 444. " än tho at thu bygger thin redhra ower faKLemming. 1871--73.">STaKLemming. 1871--73.">STa hKLemming. 1862.">All. .. tho ma thi ey länge winna, oc widh hKLemming. 1862.">Alla (quamBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diu poteris permanere)" ib 417. " ä män gawo winna äru dottor ok modher vini" GO 1035. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 295. " at hans liiff matte ey lenger vinna" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 524. " thaghar thz foder ey lenger waan" ib 3606. ib 4238 ; 2: 4259. KLemming. 1862.">Al 2337. hworo lenge the KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frygdh munde tik vinnä KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 64.
vinna
6) genom anKLemming. 1871--73.">STrängning och kaMP komma i besittning af, tillkäMPa sig; vinna, förvärfVa. thu Vant owir KLemming. 1862.">Alla licamma ok ängla höxKLemming. 1871--73.">STa säte näKLemming. 1871--73.">ST honum thz sama säte ther thu vtan licamma äuärdhelica hafdhe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 267. o min sötaKLemming. 1871--73.">STa modhir thu Van (viciKLemming. 1871--73.">STi) thässe krono ok drogh til thik mz KLemming. 1862.">Alle rätuiKLemming. 1856.">SO ok kärlek ib 3: 313. thu aKLemming. 1844.">Fladhe thässa siälina oc Vant hona mz rät ib 105. " winder thu os arma wvinna litith loff kan thu thik winna thz thu hafwer qwinnor skänt" KLemming. 1862.">Al 4788 ; jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 8. han. .. menthe ath winna noghen priis Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 281. vinna, göra vinKLemming. 1871--73.">ST, taga ocker. gif thz wt. ok bata oc vin ther af KLemning. 1860. SFSS.">Bo 66. " han winder adff thik mz laan (fænerabit tihi)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 429. - erhålla, få. vinne EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burschapp KLemming. 1856.">SO 192. ib 16, 22, 62, 81. winna. .. sith EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burskap ib 48. ib 80. " blanzaKLemming. 1844.">Flor til naMPn hon Van" KLemming. 1844.">Fl 102. - tillkäMPa sig, intaga, eröfvra. thz iak ma winna hwi skKLemming. 1862.">Al iak thz köEGenden om Tungulus.">Pa KLemming. 1862.">Al 3201. " for criKLemming. 1871--73.">STen här at vinna ierusKLemming. 1862.">Alem" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 496. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 69. KLemming. 1862.">Al 2047, 4161, 4661. triggia ledh må han håldande hus winna KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 86 (211, 95). kekes holm han war tha wnnen KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1348. " han wille rikit wynna" ib 68+0. moyses Van (vicit) eet land mz foghlom hulke KLemming. 1856.">SOm fordäruadho etirorma KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 103. " at winna himerikis konunge land (ad terram vincendam REGi cæli)" ib. " han wan wndher rom asiam ok baKLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Biloniam" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 367. ib 681. " han wan wndher sik KLemming. 1862.">Alt ydumee land" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 208. " firetighi KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa KLemning. 1860. SFSS.">Borgher. .. wnummom wi vnder os i hans land, oc manga ärlika KLemming. 1871--73.">STädher" ib 434. ib 174, 433. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr 259. them (Perserna hafwom wi wunnith vnder os KLemming. 1862.">Al 4159. " trhe. .. menthe åther KLemming. 1871--73.">STadhen till sig winne" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5018. " t thu hafwir mang land oc rike wnnit aff kranko oc wannektogho folke" KLemming. 1871--73.">ST 524. " han wan KLemming. 1862.">All eyne et slot aff xij keMPar" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 70. j haffuen. .. wynnith oss mykith GOth j händher ib 205. " thz kan ängin til fulz at tKLemming. 1862.">AlKLemming. 1862.">Al. .. hwath han hafwer wunnith sik KLemming. 1862.">Al1385. - tillkäMPa sig el. vinna beKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frielse (för ngn KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från ngt), med kaMP el. anKLemming. 1871--73.">STrängning beKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fria (ngn KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från ngt). the KLemming. 1856.">SOm sik vinna siälue for dödhin aff häluite (se ipos vicerint de inferno)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 268. - med tillagd inBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir. objekt betecknande den hvilken nyn såKLemming. 1856.">SOm beKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Friad kommer att tillhöra. kom röKLemming. 1871--73.">ST tel andream. þu hauar mik lnicholKLemming. 1862.">Alum vunnet mz bönom af hälu[i]iz porte. KLemming. 1856.">SOm taEGenden om Tungulus.">Paþar Var (per orationem tuam Nicolaum, quem perideram, acquisVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Ivi) EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 136. (med anKLemming. 1871--73.">STrängning el. kaMP lyckas) skilja el. aKLemming. 1844.">Flägsna bära tha ther mz längde sik thän litel man swa at han redho aff örsith Van KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 310. " jak Van min brodher aff konungxlik makt" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 228. - få (ngt) ur ngn), aftvinga (ngn ngt). the kunde inthe meera aff bära tha ther mz längde sik thän litle man swa at han redho aff örsith Van KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 310. " jak Van brodher aff konungxlik makt" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 228. - få (ngt ur ngn), aftvinga (ngn ngt). the kunde inthe meera aff them wynna KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 719. - (med KLemming. 1871--73.">STrid) tvinga (ngn) att aKLemming. 1844.">Flägsna sig el. utgå (KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från ett KLemming. 1871--73.">STälle) men konung criKLemming. 1871--73.">STiern är sa i lödesa ynne wy kunna honom ingKLemming. 1862.">Aledes ther vtwinne KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8998. - vinna, tillkäMPa sig sEGer i (en KLemming. 1871--73.">STrid). thenna KLemming. 1871--73.">STriidh wan KLemming. 1862.">Alexander ij gaar KLemming. 1862.">Al 2046. " tree KLemming. 1871--73.">STridher haffuer jak KLemming. 1871--73.">STaanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dith faKLemming. 1871--73.">STh och them wunnith wthan laKLemming. 1871--73.">STh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1688. wy haffuom wunneth thenna leek ib 1514. " nw haffuom wy wunnith thetta späl" ib 1674. ib 2: 9008. " han wan manga KLemming. 1871--73.">STrider aff melias konung" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 29. - tillkäMPa sig el. vinna (sEGer). þe criKLemming. 1871--73.">STno. .. toko manleka sika at väria. ok wnno sighar EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 177. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 85. " mz wonom sigher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 93. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 535. " han. .. wan mang land oc mykin siger" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 29. " ij thänkin winna EGenden om Tungulus.">Pa mik sigher" KLemming. 1862.">Al 1514. " han. .. wan lsigher af konungenom" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 866. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 14, 18, 29. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 12, 218. " winna sigher aff Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">DiäfKLemming. 1844.">Flenom" ib 137. KLemming. 1871--73.">ST 29.
vinna
7) abs. " vinna, seEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gra. the hedno tapEGenden om Tungulus.">Pado the crisne wnno" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 142. KLemming. 1862.">Al 2004, 2006. enken kunde skön hwilken thera ther skuldhe winna Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 259. vinBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir (vincit) then rasKLica hulkin KLemming. 1856.">SOm gudh hawir til hjälEGenden om Tungulus.">Pa KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 408. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr 267.
vinna
8) öfvervinna, beseEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gra. engin man ma vinnä hans makt Va 50. han. .. Vardh af nokrum KLemming. 1862.">Aldrigh wnnin vtan KLemming. 1862.">Altidh Van han KLemming. 1862.">Alla EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 380. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 167, 267. wil jach en mz liKLemming. 1871--73.">STh ok manleth thEGh winna Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 259. at iak kan darium winna KLemming. 1862.">Al 3019. " the wunno tre trull" ib 5275. ib 4787, 4791, 4792. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1090. " bätra är KLemming. 1871--73.">STa oc ärlika winnas" A l 2002. " wardher iak wunnin aff herra thin ib 3024. "KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 310. þät (skKLemming. 1862.">Al) þa mz myclom guþa heþar Vara. at þe wnet haua chriKLemming. 1871--73.">STum EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 501. " thän windher Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diäwlen hwilkin KLemming. 1856.">SOm älska sina owini" Ber 46. th hwarff Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diäfwlin KLemming. 1856.">SOm rökir j wädhre oc foor venande KLemning. 1860. SFSS.">Bort at han Var vunnin KLemming. 1856.">SOm thenkte annan haua vunnit KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 213. KL 411. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 100. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 404. " han wet sik wara womin" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 104. " domara gafuo silueKLemming. 1871--73.">STro sighiirs priis ok sagdho abiater Vara wnnin (näml. i Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Disputationen)" ib 81 ; " jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 9. hwat vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir är. .. at manzsins samuit [är] Vanmaktokt til at vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">DirKLemming. 1871--73.">STa min vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dirlik thing mädhan han ämuäl aff minzKLemming. 1871--73.">STo skaEGenden om Tungulus.">Padho thingmen vintz" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 315. " thin vili vinBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir thit samuit j thik sua at thit samuit thighir KLemming. 1862.">AlKLemming. 1871--73.">STingx oc thin vili tKLemming. 1862.">Ala oc gör" ib 2: 87. " wille han sik siälfwan wunnin gifwa" KLemming. 1862.">Al 3027. " the manGO Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">DiäKLemming. 1844.">Flane. .. the KLemming. 1844.">Flydho for honum oc gafuo wmnit (eKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKände sig Vara öfvervunna, gåfvo tappt)" EGenden om Tungulus.">Pa 19. - bringa på fKLemming. 1862.">All, snärja. the snödho phariseli. oc iudha höfdhingane. .. gafwo sik KLemming. 1862.">Alla vin om. huru the skullo gita wnnit han mz sinom fKLemming. 1862.">AlKLemming. 1856.">SOm fundom oc giort han folkeno ledhan KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. MP 2: 57, 58.
vinna
9) öfverbevisa. " i thy at Var herra swaradhe til hans hiärta thanka. beuiKLemming. 1871--73.">STe han sik Vara saman propheta, ok Van han mz thy äptedömilse ther han sagdhe af them KLemming. 1856.">SOm skylloghe Varo (exeMPlo debitorum convicit)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 76. - öfverbevisa (om brott), bevisa (ngn) Vara saker el. skylBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dig (till brott); i sht EGenden om Tungulus.">Part. pret. öfverbevisad, förcunnen. före han til þings, oc winne han ällär til þyufäs ällär ranzmanus SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). gytä þe han ey þär til wnnet ib 80 (1345, nyare afskr.). vm han warþer þär laghlikä tillwnnin ib 375 (1344, nyare afskr.). wardher the til wmnin mz thwem withnom KLemming. 1856.">SO 65. MEG (red. A) 56, (red. B) 61. PfN 136. the KLemming. 1856.">SOm. .. findz haffua nakot EGhit. .. oc wardher wmen mz threm witnom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 28. VKR 73. " en domare ma ängin man döma, för än han är wunnin thil the sak fore KLemming. 1844.">Flerom mannom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 190. wardher han funnin oc wunnen (convictus noxæ) ib 335. 10) öfvertKLemming. 1862.">Ala, förmå. bidhin oc wunnin mz manGOm. .. konungxsins bönum KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 752. ib 695. - reKLemming. 1844.">Fl. vinnas,
vinna
1) arbeta. " blyghd är at sighia wnga quinno ok wärdzlika winnas j sinne idn ok äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBite" Ber 29.
vinna
2) beKLemming. 1871--73.">STå, räcka, fortfara, förblifVa. han (ɔ:Z mantzens likame) ma ohörlika länge winnas helbrigdho, än mannin fordarwar ey siälwer sin likama mz öwerwätis mat oc dryk KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 78. " skKLemming. 1862.">Al thera wKLemming. 1862.">Ald winnas oer wärdBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dina nio aar oc fyretighi" ib 186. " thässe samo signilse, the winnäs mz thik oc thinne släkt KLemming. 1862.">Alt til then tima ther KLemming. 1862.">Aldra häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghra manna aKLemming. 1871--73.">STundan koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer" ib 267. ib 323 ; 444. sidhan war ther en höwelik danz en dell aff daghin mz han Vanz KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1169.
vinna
3) räcka till, förslå, finnas i tillräcKLig mängd. enom pilaEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Grim. .. braKLemming. 1871--73.">ST coKLemming. 1871--73.">STar ok wnnos ey päninga EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 174. teþes hanom i ogne en leVar. þo eigh mere än uinnas matte þrem mannom at mKLemming. 1862.">Ale ib 417. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 576. " mik wintz ey konKLemming. 1871--73.">ST ther tell" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1891. - vinna af,
vinna
1) afvinna, genom el. i KLemming. 1871--73.">STrid vinna (ngt) KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Från (ngn). the. .. wmno them siw skipt KLemning. 1860. SFSS.">Bort aff KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3059. " wy haffua honom wnnit land oc KLemning. 1860. SFSS.">Borger aff" ib 4486. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 29.
vinna
2) (i KLemming. 1871--73.">STrid) tillkäMPa sig sEGer öffer (ngn). han wan danska men tree KLemming. 1871--73.">STridher aff PK 234. - JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr afvinna. - vinnas, at, räcka till, vra i behåll. the hado vprätith thera maat swa at han wanz tha ey lenger aat KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1515. JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr atvinna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • wynna RK 1: 680, 3: 719 ; Gers Frest Inl. wynne RK 3: 1090, 3733.
 • winner Di 14.
 • waan RK 1: 3606.
 • vant. van Bir: 3: 313.
 • wunnom MB 1: 433, 434.
 • wnno Bu 177 ; RK 1: 142, 3059 ; MB 2: 69, 309 ;
 • -os Bu 174.
 • wunno MB 1: 174, 444 ; Al 5275 ;
 • -os MB 1: 323.
 • wonno Bil 866.
 • wnnin Bil 81, 315, 685 ; Bir 3: 105 ; Gr (Cod. D) 380 ; SO 65 ;
 • laghwnnin SD 5: 378 (1344; nyare afskr.); tilwnnin ib 376 ; til wnnin ib 377 ;
 • wnnit Bil 85 ; Pa 19 ; Bo 159 ; Gr 259 ; ST 524 ; RK 1: 4486 ; SO 81: atir wnnit SD SD 6: 170 (1350); wnnith SO 16, 22, 62 ;
 • affwnnith SD NS 1: 92 (1401).
 • wnnen RK 1: 1348, MB 2: 310 ; Bir 4: 28 ; MEG (red. A) 56. (red. B) 61; PfN 136 ; VKR 73 ; " till wnnen " SD 4: l466 (1335, nyare afskr.); vnnet RK 2: 9008 ;
 • -eth MD 17.
 • wnen: -et Bu 501.
 • vunnin Bil 213 ;
 • -it ib.
 • wunnin ib 732 ; MB 1: 190 ; Al 3024, 3027 ;
 • -it Di 40, 147 ;
 • -ith Al 1385, 4159, 4161 ; RK 3: 1674, 1688 ;
 • vnderwunnith MB 1: 423.
 • vunnen: -et Bu 136.
 • wunnen MB 1: 335 ; BSH 5: 332 (1508) ;
 • -eth RK 3: 1514.
 • wunen: lag wunen BtFH 1: 246 (1508).
 • vonnin: -it MP 2: 57.
 • wonnin Bil 104 ; Bir 2: 167 ;
 • -it: atirwonnit MP 2: 101.
 • vynnin: -ith Di 222.
 • wynnin: -ith ib 205. ack. m. wunnan Lg 555.
 • wonnom MB 2: 93. pl. nom. m. wunne ib 404.
 • wonne KL 411.
 • wunna Al 93. refl.
 • wintz RK 1: 1891.
 • winnes Di 259.
 • vanz) ,
 • vinna ater , genom strid vinna tillbaka, återvinna. þe cristno. .. wnno han (staden) atter af þöm heþno Bu 177. " han van atar vndi rom götland ok grekland" ib 401. " wan iak han (staden) ater mz swärdhe oc bugha aff minom owinom" MB 1: 259. Jfr atervinna.
 • vinna i gen , återvinna. konungen wan sit rike j geen MD (S) 238. Di 205, 222. MB 2: 309. " os enom warth han (denna landsända) sa ärlia wunnen igen" BSH 5: 332 (1508). Jfr i gen vinna.
 • vinna ivir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back