Vinning

Old Swedish Dictionary - vinning

Meaning of Old Swedish word "vinning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinning
vinn, vinning, omsorg, bemödande, flit. läggia sik vinning, lägga sig vinn el. vinning (om), vara verksam (för); bemöda sig. vi ville leggie os vinning om edert beste BSH 5: 148 (1507). ib 150 (1507). ath i ville lägge eder alle vinningh am ath lathe vell forware kringom slottidh till hesth ib 241 (1508). tha wil wi legge oss all vinnige the om FM 204 (1504). wil wi legge oss alle vinnighe om eders gaff[n] oc beste ib. ib 216 (1504).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wininge FM 216 (1504). vinnighe. vinnige),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back