Vinskaper

Old Swedish Dictionary - vinskaper

Meaning of Old Swedish word "vinskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinskaper Old Swedish word can mean:

vinskaper
L.
vinskaper
1) vänskap. " þätt egh lata for fränzsämio, maghsäMD, winskap, rädde äller nokara wild" SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). ib 606 (1346). thet är. .. kununga dygdh ok ära, haua stadhughan winskap medh thöm the sin winskap medh binda KS 37 (96, 40). " man skal hana få ord ok stadhughan winskap medh wini sinom" ib (97, 40). winskaper binz ok haldz medh dygdhelikom ordom ok äthänom ib är änkte annat winskapr vtan dygdhelika ok rätlika liua ok vmganga medh mannom ib. " samr winskapar i allom tingom ok åthäuom är saMBand medh fullom godhwilia ok kärlek" ib (98, 40). " skal vitur man thr at göma, at han haui suå winskap medh nokrom manne, at han huxe ok, at the måghen owini warda" ib. " huar som män warda vini firi tarua skyld, tå haldz suä lenge vinskaperen sum taruin fylghe" ib. " gamal vinskapir" Bo 129. aff tolka varder venskapin twnder MD 350. " lade the venskap mellan sig" ib 448. " komme wij til sammen i wenskap oc kerlighet" HSH 18: 106 (1497). " halla til os troen venskap" MB 2: 251. " winlik thing til annan man, the koma aff them winskap, oc älskogha, man hawer til sik siälwan" ib 1: 457. " herodes. .. kom til rom oc fik ther hemelikin vinskap gaij" Bil 111. " symon. .. fik neronis winscap" ib 105. " decius. .. böþ hanom atar venscap. .. än han uilde hans raþe lyþa" Bu 422. weland. .. sände Bud till otwng konung oc beddes af hanum wenskap. konungen gaff hanum winskap Di 57. wi. .. forbiudhum. .. vnder warn winskap. .. mädh nokrom stoorflockum iwer land rijdhä SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1314, nyare afskr.). gudz vinskapir ok wärlDinna vinskapir Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1:270. Bil 315, 320. MB 1: 225. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 277, 3: 247, 308. MD (S) 292, 293. MP 1: 255. Jfr ovinskaper.
vinskaper
2) älskog, kärleKSnjutning, könsumgänge. kom en man oc haffde winskap mz henne (ligga hia henni) Di 126.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wen-.
  • -skapp- (ack.) SD 4: 645 (1335, nyare afskr.), 5: 375 (1344, nyare afskr.)),
  • vinskaps band
  • wen- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back