Vinstre

Old Swedish Dictionary - vinstre

Meaning of Old Swedish word "vinstre" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinstre
vänstre. " han. .. sätte fram winstra fothin" Pa 23. sidhan restos op vidh korsit twe stigha. een aat höghra armenom oc annar at thöm vinastra Bo 199. " josep. .. skiPar then äldre sonen manasen vnder hans höghro hand, oc effraym vnder hans winstro hand" MB 1: 258. höghre handin koMBer ower effraym, oc winstre handen koMBer ower manassen ib. Bir 1: 112, 2: 170. for haldh i winstra sydo skal man taga lyn frö stötha och siudha i vatn och stamPa mz mayo smör och legh a vinstro sydho LB 2: 9. " thän ther ginge opPa vinstro sidhona" Bo 109. " gregorius tedhis hanum ok mz hanum sanctus nicholaus j (af senare hand ändradt till a) hans hoghro hand ok petrus diäkn j (af senare hand ändradt till ldiaconus a) hans winstro handh" Bil 719. þa öpte en röst a vinstro handena Bir 4: (Avt) 178. see hon at wenstra hanenna. .. falla M, oc a höghro handena. .. falla tio M LfK 204. " om han wändher sik. .. til wenstro handenna" ib. " widh wenstra sidhona (vänstra sidan om) caBul" MB 2: 51. " þär iorþes han ok tua (hans) döttrar. annur venstra vägh ok annur höghra vägh viþar han" Bu 200. " framman fore solinne varo satte sua sum tua predikaro stola, annar höghra vaghin, i þe Palacio, oc annar a vinsta väghin" Bir 4: (Avt) 177. " til vinstra stolin ib. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • venstre )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛋᛏᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back