Vinter

Old Swedish Dictionary - vinter

Meaning of Old Swedish word "vinter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinter Old Swedish word can mean:

vinter
L.
vinter
1) vinter, vinterns årstid. kaldir vintir bil 878. vintrins kyldh MP 1: 15. " fierde delin aff aarith är wynthren" LB 7: 183. " saamarin komGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir äptir vintrin" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 55. ath hon (säden) ikke förnötas eller optäras kan i ij (2) soMBra och samfälda winthra BSH 5: 304 (1508). om vintrin GOrius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grt 276. SD 5: 637 (1347). GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 230. - i vinter, i vinter, under denna vinter, under instundande vinter. i kwinther koMBer jak nidher mz stora makth GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 302. " när gud föger iach kommer diit i vinther" HSH 24: 9 (1513). - i vinters, i vintras., under förliden vinter. i vinters GOrius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grep han. .. biscop karl i hammar BSH 5: 261 (1508). HSH 20: 65 (1506), 71 (1506). - i vintras, d. s. BSH 5: 295 (1508).
vinter
2) vinter, vinteGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöld. winterin haffde älwena fröst GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3353. " wintherens harda twangh" ib 3: 999 ; " jfr 1. the kunde saa lithet mz wintheren fäkta" ib 1004 ; " jfr 1. om wintren warit (för wara?) wille" BSH 5: 144 (1507). wintren är klen oc weker ib. " jach achter med förstä vinter och före som komma kan ath drage diith nidh" HSH 20: 53 (1506). " medhan vintheren äller förith ville ickä vara stadught" ib 110 (1507). ib 51 (1506).
vinter
3) år. ä komGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir weeth mz vinthre GO 295 ; jfr Kock, Medeltidsordspråk 2: 147. hwart siw vintra gamalt barn wil sik siäluo bäst ib 285. " naMPn thera manna som äre XX winter gaMBle" MB 1: 383. " tho at iak matte thusanda vinter lifua" Iv 1562. " tha thusand vintre thry hundradh aar fran gudz fözlo lidhin var" ib 5739. thretigi winther oc en three MD 14. Fl 111, 2504. - Jfr bradh-, midh-, si-vinter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • vintren SD 5: 637 (1347; på tre st.). wintren BSH 5: 144 (1507).
 • vintryn SD 5: 637 (1347).
 • wynthren LB 7: 183.
 • winterin RK 1: 3353.
 • vintarin Bir 2: 230.
 • vintheren HSH 20: 110 (1507).
 • wintheren RK 3: 1004.
 • vinthre GO 295.
 • wintra VML I þj 1: 2. vinters, jfr uttrycket i vinters under 1 och sammansättningarna vinters dagher, vinters tidh.
 • vintrins MP 1: 15.
 • wintherens RK 3: 999.
 • vintrum VGL II K 72: 4. uintrum ib 2.
 • vitrum ib I K 3. vittrum ib K 3, J 13: 4. vättrum ib M 2. gen. vintra ib J 6: pr-, GO 285 ),
 • vinters dagher
 • vyntherss- )
 • vinters tidh
 • -tiidh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back