Vinterdagher

Old Swedish Dictionary - vinterdagher

Meaning of Old Swedish word "vinterdagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinterdagher
vinterdag, dag af vinterhalfåret. på hösthen och vintherdagh (d. v. s. vintern) är thet stoor fare swadane peninge vtoffuer sände FM 429 (1509). ingen mwramestara tynge eller stedie mera gerning til sigh en han vel tröster bestaa for vinterdaga (före vinterns början) SO 82. Jfr vinters dagher.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛏᚽᚱᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back