Vinternat

Old Swedish Dictionary - vinternat

Meaning of Old Swedish word "vinternat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinternat Old Swedish word can mean:

vinternat
L.
vinternat
att föra till 2.
vinternat
2) natten till dne 14 oktober då vintersn ansågs taga sin början, tiden omkring vinterns början. saa förlöper then hösth oc winther nath RK 3: 987.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛏᚽᚱᚿᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back