Vinterrogher

Old Swedish Dictionary - vinterrogher

Meaning of Old Swedish word "vinterrogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinterrogher
vinterråg. " Jfr MÖller, Ord. öfv. Hall. lanskapsmålet s. 124; Schlyter, Ordb. s. 706; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 132, 187; Möller, Sv. jordbrukets hist. s. 1457. abbatissan. .. befälle gaarzmästarenom at winthirroghin oc röghsädhin bätre oc meere saas aarligha än want är" VKR 42. Bir 5: 120.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wintyr- Bir 5: 120.
  • -rugher VGL II K 73: 2. -ruff ib i var.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛏᚽᚱᚱᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back