Vinterthing

Old Swedish Dictionary - vinterthing

Meaning of Old Swedish word "vinterthing" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vinterthing
vinterting, ting som hålles om vintern. tha som wintir thing waro i thorsange första thorSDaghin i fastone SD NS 1: 14 (1401, nyare afskr.). tå war winter tingh i asickala sochnn BtFH 1: 6 (1474, nyare afskr.). tå war wintertingh med allmogen aff asickala sockn ib 18 (1501, nyare afskr.). på s. gertruds affton war winttertinget i jämpse sockn ib 118 (1482, nyare afskr.). ib 8 (1469, nyare afskr.) o. s. v.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᛏᚽᚱᛏᚼᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back