Virdha

Old Swedish Dictionary - virdha

Meaning of Old Swedish word "virdha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

virdha Old Swedish word can mean:

virdha
1) värdighet, förträfflighet. mz thins werdogasta affödho äverdelika snilles tokt oc wördo (loniate imnensa) Su 204.
virdha
2) vördnad, känsla af vördnad. skalt thu oppsta mz största wördho moth honom Lgren. 1875.">LfK 30. (?) o hwat wördho skulle thenna ordhen tik. .. til föra, gudelikhetena ökia oc tröstena tilläggia, wördhena för närwarilse, gudelikhetena för wälvilian oc tröstena för gömona Lgren. 1875.">LfK 134. - ära, heder, vördnad. han. .. dyrkadis mz gudelige wördho MB 2: 203. laghen höllos j wördho ib 271. ib 285. " som tik älska oc tik i hedher oc wördho halla" Su 192. Lg 3: 554, 562. gör hedher oc wördho thinom häLga ängle Lgren. 1875.">LfK 135. gudhi jomfrv marie oc sancte birgitte til hedher wördho och ära FH 5: 141 (1490). - Jfr si-, van-virdha.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • vördha.
  • worda: -o MB 2: 285),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚱᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back