Virdhelika

Old Swedish Dictionary - virdhelika

Meaning of Old Swedish word "virdhelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

virdhelika Old Swedish word can mean:

virdhelika
1) värDigt, höfviskt; på ett passande sätt. skal han sik huarn stadh wirdelika ok frilika haua Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 58 (146, 64). " til huilkom hon sik wördhelika (amicabiliter) mz aldra wärdogasta oc lioffuasta änlite nidherböiandes sagdhe min son, lydh oc giff mik tith hiärta" Su 19.
virdhelika
2) hedersamt, med heder. at man matte finna hennes ben oc latha them wördhelika komma til iordhenna Lg 673. ib 335.
virdhelika
3) vördsamt, vördnadSullt, med vördnad. skudha them väl granlica huru the vyrdhelica (reverenter) oc höuislica standa. tala. oc höra Bo 2. " huru gärna oc vyrdhelica the sagho varfu" ib 246. " them kommande anamandhe han wördhelika oc säfflika" Lg 662. " förälldrane takkadhe honom wördelika oc mykyt ödhmywklika" ib. " huilka högtidh iak loffwar. .. wördhelika oc gudelica halla" ib 3: 50. " böd han Didrik wyrdeliga (virðulega) till sik" Di 197. - Jfr vanvirdhelika, äfvensom värþelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • vyrdhe-.
  • vördhe-.
  • -liga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚱᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back