Virdheliker

Old Swedish Dictionary - virdheliker

Meaning of Old Swedish word "virdheliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

virdheliker Old Swedish word can mean:

virdheliker
1) vördnadsfull. " mz blidho änlite. viso oc vyrdhelico (reverenti)" Bo 27.
virdheliker
2) vördnadsvärd, vördad. lhwila thik langan tima wördheliken i warum herra (quiesce per longum in Christo, frater, tempus; möjl. har den lat. text, som förelegat för öfversättaren, haft: frater venerabilis el. frater reverende) Lg 3: 233. " mödha then wördhelica mannin" ib 231. ib 351. - i titlar. meth wara nadhoghe ok wyrdhelika förstinno drothningh margretis jaa, radhe oc närwäro SD NS 1: 230 (1403). " i wirdeliks herra oc andeliks fadhers her biorns. .. närwaru" ib 400 (1405; gammal afskr.). ib 398 (1405; gammal afskr.). thöm virdheleca herranum biscop knute ib 2: 52 (1408). " för ider wyrdeliga werdugheet" BtRK 77 (1434). - Jfr mis-, o-virdheliker (-vyrdheliker), äfvensom värþeliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • vyrdhe-.
  • vördhe-.
  • -leker. -lig: -liga Lg 3: 351 ; BtRK 77 (1434).
  • -liken Lg 3: 233),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚱᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back