Virþa

Old Swedish Dictionary - virþa

Meaning of Old Swedish word "virþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

virþa Old Swedish word can mean:

virþa
L.
virþa
1) värdera, värdesätta, undersöka och uppgifva värdet af (ngt). äpter thy godhe män hona (ɔ: bygningena) wyrdho ok skattadhe Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 30 (1401). " skAl skadhin wyrdhas" MB 1: 337. the funno ena Graff riik ok skön hon matte wyrdhas widh mykith lön Al 3998. - värdera för utmätning; utmäta. wil han ey än tha gälla tha sla foghetin eller gardzmästaren ok twe Borghara till näMPde wördhe hans hawor oc göra them rät SOm han afBorgadhe Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 64.
virþa
2) värdera, uppskatta, anse vara värd, anse hafva värde el. betydelse. thu äst lagdher i gudz mätskaAl oc wägher litith, thy at thu wardher minna wyrdher hädhan fra (appensus in statera, et inventus es minus habens) MB 1: l19. hon. .. vyrdhir Alla värlDina ey meer än thräk Bo 117. " wird ey werulzlik ting fram för dygdelikan lifnat" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 20 (50, 22). - uppskatta, förstå värdet af. jngen man gither vörth (kan nog uppskatta) tesse yrtz godlek LB 2: 60.
virþa
3) värdera, sätta värde på (ngn), hålla af, älska. hwat konunge är thän j virdhin swa mykyt (quem tantum Diligitis) Bil 126.
virþa
4) anse, räkna. " cristet folk. .. virþa for ängte afguþa dyRKt (derum nostrorum sacrificia parvi pendent)" Bu 491.
virþa
5) akta, bry sig om. äru the onärdhoghe at faa himerike SOm ey wrdho oc aktadho thik (non curant de te) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 472. " SOm. .. ey wirdher wAlDit ey wärAls herra wredhe" Bil 413. þe saghþo sik väl haua domen hört ok vita ok han eigh virþa Bu 518. " the akta ey älla wrdha häuitis pino oc ey syndena huru the ledha äru" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 182. vi aktom älla wyrdhom hwazske liiff älla dödh oc wyrdhom ey stort hulkit hällir koMBir ib 3: 81. " iak aktar ey älla virdhe hwa thik mättir äptir dödhin" ib 1: 277. eigh virþer iak huat Alle þine guþa äru vreþe Bu 504. änkte wyrda hwat prophetana spadho Bil 536. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 42, 192. thänne konungir aktadhe ey älla wyrdhe vm Alt hans folk doe ib 3: 452. " monde han minna wyrdha hwru the andre fore" MB 1: 247. Bo 190. RK 1: (LRK) s. 231. n[w] sägher wäRKemestara honum. .. ath han skAl honum sina päningha äller panth faa. .. ok han dölskas äller wördher ey SO 23. - akta, fästa afseende tid. tha hillebrand hörde at hans bön war enchte wärd Di 71. " sidan hans ord war enchit vördh (Cod. A hört 72)" ib (Cod. B) 319. - bry sig om, anse vara värdt, vårda sig om. med inf. ey wiste han eller wyrdhe kunna Allan häggumma MB 1: 93. " wyrdhe ey (noli) rädhas" ib 182. " wyrdh ey ok mykyt dröuas om thätta maAl" Gr 268. " han wille mik ey the äro te han wyrdhe (att han ens brydde sig om) en tima til mik se (vilDi eigi virða sik þess at sjá mik)" Iv 485.
virþa
6) hafva försyn för. the rädhas ey gudh ok vördha ey män MP 1: 284. Bo 174. " the SOm äkke vyrdha tappa timan" ib 16.
Alternative forms or notes:
  • vyrdha.
  • vördha.
  • wrdha Bir 2: 182. värþa L.
  • vörde RK 1: (LRK) s. 231.
  • wyrdho Bir 3: 472 ; SD NS 1: 30 (1401). part. pret. wyrdher MB 1: 19.
  • wärd Di 71.
  • virt MELL þ 34: 1. wyrt ib i var. vörth LB 2: 60.
  • wöörth MELL þ 34: 1 i var. vördh Di (COD. B) 319), V.
  • virdha sik , bry sig om, vårda sig om. han. .. wyrdhir sik ey at see til min Bir 3: 38. - refl. virdhas, bry sig om, vårda sig om. han wilde megh ey then äre the han wyrdhes entiidh til megh se Iv (Cod. D) 485. - Jfr mis-, si-, van-virþa, äfvensom hedhervirdher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚱᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back