Visdomber

Old Swedish Dictionary - visdomber

Meaning of Old Swedish word "visdomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

visdomber Old Swedish word can mean:

visdomber
1) vetane, kunskap, insikt. ey weST thu mz hwat akt älla viis dom (scientia) the göra thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 279. " dyäfwllin hulkin som aff sins visdoms STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLok skap (subtlitate scientie suæ) oc yttro rörilsomen vndirSTaar mannin jnnantil b 2: 77. "ib 301. wiisdomsins trä gotz oc iltz MB 1: 158. ib 159. - skicSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLighet, konST. fadhorin. .. forsökte mangra läkiara konST ok viisdom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 366. - kunskap, vetenskap. sidhan lärdhe the Alle aff honom manghskona konSTer oc wisdom, thy at enghen kwnne the konSTer oc wisdoma som sanctus iohannes haffde STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 664.
visdomber
2) visdom, vishet. " þe viSTo han wara sniällan i viisdom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 189. " nimin viisdom" ib 190. huad som görs af kånST oc werilzlikom visdom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 8) ; jfr 1. at höra sAlomons wiisdoom oc snille STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 95. " var visdomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir är litin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 4. STenianus. Se Lg.">Bil 235. Bo 43, 129. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 142. ST 423. Al 5978, 6012, 6018, 6019, 6029. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 268. " tu sletz thera wiisdom swnder" MD 28. han thAlar wiisdom behendeligh oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoc ib. " the thAladho saman (för sannan) wiidom (veram spientiam) saa som drömandhe och soffwandhe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 112. ordhit ther siälwir visdomen är gudz fadhirs son Bo 136. gudh är visdomen ib. " han är sander wisdoMBer oc äwinnelik sälighet, Allom thom som a han tro" STenianus. Se Lg.">Bil 536. han är min viisdoMBer ib.
visdomber
3) vishet, vishetslära. " enoch. .. skreff wiisdoom i böker" MB 1: 2. - vishetslära, filosof. i adriani daghum war secundus philosophus määr som skref sin wisdom STenianus. Se Lg.">Bil 377.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viis.
  • -domer LfK 268.
  • -dom.
  • -doom Al 6018, 6109.
  • -dom.
  • -doom MB 1: 2 ; Bir 2: 301 ; Al 5978, 6012, 6018, 6019, 6029 ; Lg 95.
  • -domar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back